Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-35/2015, 2015-06-10; Przetarg nieograniczony na dostawę oscyloskopu cyfrowego z pamięcią.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę oscyloskopu cyfrowego z pamięcią

Warszawa, dnia 10.06.2015 r.

Nr sprawy: TA/ZP-35/2015

Nr ogłoszenia: 84499 - 2015

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja o wyniku postępowania