Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-28/2015, 2015-05-29; Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę urządzeń medycznych

Warszawa, dnia 29.05.2015 r.

Nr sprawy: TA/ZP-28/2015

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu - publikacja TED
SIWZ
Wyjaśnienia dla wykonawców
Zmiana treści SIWZ
Informacja o wyniku postępowania