Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP20/2015, 2015-05-04; Przetarg nieograniczony na dostawę mikroskopów optycznych

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę mikroskopów optycznych

Warszawa, dnia 04.05.2015 r.

Nr sprawy: TA/ZP20/2015

Nr ogłoszenia: 63025-2015

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienia - 1
Wyjaśnienia - 2
Informacja o wyniku postępowania