Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-17/2015, 2015-04-21; Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie stanowiska do projekcji audiowizualnych przy wyświetlaniu obrazów 2D i 3D

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na zaprojektowanie i wykonanie  stanowiska do projekcji audiowizualnych przy wyświetlaniu obrazów 2D i  3D

Warszawa, dnia 21.04.2015 r.

Nr sprawy: TA/ZP-17/2015

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Informacja o wyniku postępowania
SIWZ