Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-10/2015, 2015-03-04; Dialog Techniczny na Dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi dla potrzeb badań naukowych oraz prac rozwojowych i upowszechniających w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także instalację, skonfigurowanie i przetestowanie oraz serwis gwarancyjny ww. sprzętu w siedzibie Zamawiającego

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM NA

 

Dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi dla potrzeb badań naukowych oraz prac rozwojowych i upowszechniających w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także instalację, skonfigurowanie i przetestowanie oraz serwis gwarancyjny ww. sprzętu w siedzibie Zamawiającego

 

Do Dialogu Technicznego do dnia 10.03.2015 r. godz.16:00 przystąpiły i zostały dopuszczone następujące firmy (kolejność alfabetyczna):
1. Komputronik S.A., ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań
2. PC Factory S.A., ul. Osmańska 11, 02-823 Warszawa
3. Vecto Sp. z o.o., Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa

 

 

Warszawa, dnia 04.03.2015 r.

Nr sprawy: TA/ZP-10/2015

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o Dialogu Technicznym
Regulamin przeprowadzenia Dialogu Technicznego
Załącznik nr 1 do ogłoszenia – Formularz zgłoszenia
Załącznik nr 2 do ogłoszenia - Specyfikacja sprzętu
Protokół zakończenia dialogu technicznego TA/ZP-10/2015