Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-2/2015, 2015-01-23; Przetarg nieograniczony na modernizację sieci kanalizacyjnej, ogrodzenia i nawierzchni na terenie posesji Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB w Łodzi

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na modernizację sieci kanalizacyjnej, ogrodzenia i nawierzchni na terenie posesji Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB w Łodzi

Warszawa, dnia 23.01.2015 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-2/2015

Nr ogłoszenia: 9821-2015

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Złącznik nr 8 do SIWZ.rar
Załącznik nr 9 do SIWZ.rar
Załącznik nr 10 do SIWZ
Załącznik nr 11 do SIWZ
Załącznik nr 7 do umowy.rar
Załącznik nr 8 do umowy
Załącznik nr 9 do umowy
Załącznik nr 10 do umowy
Załącznik nr 11 do umowy
Załącznik nr 13 do umowy
Informacja o wyniku postępowania