Public orders
List
Description
Announcement Result
TW/ZP-16/2009, 2009-11-09, Przygotowanie do druku, wydrukowanie metodami poligraficznymi i oprawienie czasopism, wydawnictw zwartych i materiałów informacyjnych określonych w załącznikach nr 6.1. do 6.6. (Części 1 do 6) do SIWZ znak: TW/ZP- 16/2009.

Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku, wydrukowanie metodami poligraficznymi i oprawienie czasopism, wydawnictw zwartych i materiałów informacyjnych określonych w załącznikach nr 6.1. do 6.6. (Części 1 do 6) do SIWZ znak: TW/ZP-16/2009.

Warszawa, 09.11.2009

Case number: TW/ZP-16/2009

Announcement number: