Produkcja, stosowanie, magazynowanie i transport wewnątrz zakładowy

 

Produkcja, stosowanie, magazynowanie i transport nadtlenków organicznych

Niektóre kraje oprócz publikacji oficjalnych regulacji wydają również oficjalne poradniki i wytyczne. W Wielkiej Brytanii publikacje urzędowe wydawane są przez Her Majesty's Stationery Office (HMSO) i dostępne m.in. pod adresem www.legislation.gov.uk. Natomiast pomocą w zrozumieniu konkretnych zapisów służą oficjalne publikacje wydawane, w przypadku Wielkiej Brytanii, m.in. przez Health and Safety Executive (HSE) i dostępne pod adresem http://www.hse.gov.uk. W odniesieniu do nadtlenków organicznych brytyjskie HSE opublikowało The storage and handling of organic peroxides Guidance Note CS21. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku Holandii, gdzie, oprócz oficjalnych aktów urzędowych publikowane są wytyczne. W odniesieniu do nadtlenków organicznych są to Guideline for the labour-safe, environmentsafe and fire-safe storage of organic peroxides PGS 8 z serii Publicatiereeks gevaarlijke stoffen (Publikacje substancji niebezpiecznych). Przepisy USA i Kanady oparte są o normy NEPA, a w przypadku nadtlenków organicznych jest to norma NFPA 432 Code for the Storage of Organic Peroxide Formulations 2002 przygotowana przez Technical Committee on Hazardous Chemicals.