Wypracowanie i upowszechnienie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w środowisku pracy
 
Produkty

Model wsparcia obejmuje: poradniki dla pracodawców, interaktywne narzędzie, interaktywną wizualizację środowiska pracy oraz narzędzie wspomagające projektowanie.

 

Mapa drogowa wsparcia ON w środowisku pracy

„Mapa drogowa” zawiera zasady postępowania w celu dostosowania środowiska pracy do osób niepełnosprawnych, w tym:

  • opis potrzeb i barier w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
  • dobre praktyki
  • opisy narzędzi i struktur opracowanych w projekcie (kolejne etapy realizacji)
  • info. dla pracodawcy na temat źródeł finansowania dostosowania środowiska pracy do osób niepełnosprawnych.

 

Poradniki dla pracodawców.

W ramach projektu opracowano 4 poradniki przeznaczone dla pracodawców osób niepełnosprawnych na temat organizacji środowiska pracy dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową, intelektualną. W poradnikach poruszone są kwestie specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności oraz aspekty bezpiecznego środowiska pracy dla osób niepełnosprawnych.

 

ErgoON - kalkulator korzyści
W ramach projektu opracowano interaktywną, mobilną aplikację umożliwiającą obliczenie środków finansowych, które uzyska pracodawca w związku z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej

 

ErgoON - lista kontrolna
W ramach projektu opracowano interaktywną, mobilną aplikację do oceny stanowiska pracy pod kątem dostosowania do potrzeb osoby z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową lub intelektualną. Lista ta ma formę aplikacji internetowej i mobilnej (Android, iOS) z opcją przechowywania rejestrowanych danych oraz zapisu raportu z przeprowadzonej kontroli."

 

ErgoON - wizualizacje

W ramach projektu opracowano interaktywną, mobilną aplikację w technice rzeczywistości wirtualnej do wizualizacji i prezentacji dostosowania środowiska pracy dla osób niepełnosprawnych zawierająca 4 wersje w zależności od rodzaju niepełnosprawności i dostępną na platformach: Oculus Rift (Windows), HTC Vive (Windows), Smartfonach Android lub iOS.

 

ErgoON – projektowanie  

Narzędzie wspomagające projektowanie.

W ramach projektu opracowano interaktywną aplikację w technice rzeczywistości wirtualnej do tworzenia środowiska pracy biurowej wraz z biblioteką elementów (krzesła, stoły, komputery, itp.), pozwalająca na interaktywną symulację pracy na projektowanym stanowisku lub planowanie zmian w już istniejących. Aplikacja dostępna jest na platformy Oculus Rift oraz HTC Vive.