Lista kontrolna Zalecenia dotyczące doboru środków ochrony indywidualnej w zakładach budowlanych

Autor: dr inż. Adam Pościk (CIOP-PIB)

Czynniki szkodliwe/niebezpieczne Zagrożenia
Zaznacz właściwą odpowiedz
Zalecane środki ochrony indywidualnej
Tak
Nie
Czynniki mechaniczne Zagrożenie uderzeniem i przygnieceniem przez materiały budowlane: surowce mineralne, materiały budowlane, wyroby budowlane (przy obsłudze podnośników uniwersalnych wciągników, żurawi).     Hełmy ochronne

Obuwie wyposażone w podnoski
Czynniki mechaniczne Zagrożenie przecięciem przez ostre, wystające elementy, ostre krawędzie i naroża, ostrza oraz chropowate, postrzępione powierzchnie narzędzi, maszyn i materiałów, mogące powodować urazy     Rękawice chroniące przed przecięciem

Obuwie ochronne

Nakolanniki

Odzież ochronna lub robocza

Okulary przeciwodpryskowe
Czynniki mechaniczne Zagrożenie urazami powodowanymi ruchomymi częściami maszyn, narzędziami lub przedmiotami obrabianymi podczas pracy: nożycami mechanicznymi, wiertarkami, szlifierkami     Okulary przeciwodpryskowe lub osłony twarzy

Odzież chroniąca przed zgnieceniem, wciągnięciem w wirujące elementy maszyn
Czynniki mechaniczne Zagrożenie urazami powodowanymi poślizgnięciami, potknięciami i upadkami na: stanowiskach pracy, przejściach i dojściach, drogach komunikacyjnych, drabinach     Obuwie wyposażone wpodeszwy antypoślizgowe
Czynniki mechaniczne Zagrożenia urazami powodowanymi upadkami osób i przedmiotów z wysokości     Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości
Hałas Narażenie na hałas pochodzący od: środków transportowych, innych maszyn     Ochronniki słuchu
Promieniowanie optyczne Narażenia na promieniowanie i gorące odpryski ciał stałych powstające podczas spawania     Odzież dla spawacza

Rękawice spawalnicze

Sprzęt ochrony oczui twarzy stosowany podczas spawania

Obuwie spawalnicze
Promieniowanie optyczne Niedostateczne oświetlenia: składowisk surowców i materiałów budowlanych, pomieszczeń magazynowych, przejść i dróg komunikacyjnych, praca przy drogach komunikacyjnych     Odzież ostrzegawcza
Czynniki termiczne (mikroklimat) Praca na otwartej przestrzeni, w niekorzystnych warunkach atmosferycznych: zimny mikroklimat, opady atmosferyczne     Odzieżciepłochronna

Odzież chroniąca przed opadami atmosferycznymi

Obuwie ciepłochronne

Rękawice chroniące przed zimnem
Prąd elektryczny Porażenia prądem elektrycznym podczas obsługi urządzeń pod napięciem (instalacji elektrycznych, przewodów, osprzętu w postacigniazd, wtyczek,tablic rozdzielczych).

    Rękawice elektroizolacyjne
Czynniki chemiczne Narażenie na szkodliwe substancje chemiczne i pyły, m.in.: farby, kleje malarskie, benzynę ekstrakcyjną, pył cementów, pył sztucznych włókien mineralnych, pył gipsu     Sprzęt ochrony układu oddechowego

Gogle chroniące przed kroplami cieczy lub pyłami

Odzież pyłoochronna