Lista kontrolna Zalecenia dotyczące doboru środków ochrony indywidualnej w zakładach usługowych instalatorstwa sanitarnego

Autor: dr inż. Adam Pościk (CIOP-PIB)

Czynniki niebezpieczne/szkodliwe
Zagrożenia Tak Nie Środki ochrony oczu i twarzy
Czynniki mechaniczne Zagrożenia urazami powodowanymi ruchomymi częściami maszyn: piły mechanicznej brzeszczotowej do cięcia rur, piły tarczowej do cięcia rur, giętarki hydraulicznej do rur, gwinciarki mechanicznej do nacinania gwintów na rurach, wiertarki stołowej, szlifierki uniwersalnej dwutarczowej     Odzież ochronna stosowana przy zagrożeniu pochwycenia i wplątania się w ruchome części


Rękawice chroniące przed lekkim urazem mechanicznym

Okulary przeciwodpryskowe lub osłony twarzy
Czynniki mechaniczne Zagrożenia urazami powodowanymi przez narzędzia ręczne: młotki, przecinaki, noże, wkrętaki, klucze, szczypce, z własnym napędem (elektrycznym, pneumatycznym)     Odzież ochronna stosowana przy zagrożeniu pochwycenia i wplątania się w ruchome części

Rękawice chroniące przed lekkim urazem mechanicznym

Okulary przeciwodpryskowe (w przypadku szlifierki osłony twarzy)
Hałas Narażenie na hałas maszyn i narzędzi: piły mechanicznej brzeszczotowej do cięcia rur, piły mechanicznej tarczowej do cięcia rur, giętarki hydraulicznej do rur, gwinciarki mechanicznej do nacinania gwintów na rurach, wiertarki stołowej, szlifierki uniwersalnej dwutarczowej, wiertarki ręcznej o napędzie elektrycznym     Ochronniki słuchu (wkładki lub nauszniki)
Promieniowanie optyczne Niedostateczne natężenie oświetlenia     Odzież ostrzegawcza
  Występowanie zjawiska olśnienia     Okulary przeciwsłoneczne
Czynniki chemiczne Narażenie na: pary rozpuszczalników, m.in. nafty, benzyny ekstrakcyjnej, toluenu, w procesie mycia elementów złącznych, ołów, przy lutowaniu rur miedzianych, uszczelnianiu połączeń kielichowych rur żeliwnych, pył     Sprzęt ochrony układu oddechowego (oczyszczający)

Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi

Fartuchy, obuwie chroniące przed czynnikami chemicznymi

gogle ochronne przed kroplami cieczy
Czynniki mechaniczne Zagrożenie urazami powodowanymi poślizgnięciami, potknięciami i upadkami na podłodze lub innym podłożu stanowiska pracy, przejść, dojść lub dróg komunikacyjnych     Obuwie ochronne wyposażone w podeszwy antypoślizgowe
Prąd elektryczny Porażenie prądem     Obuwie elektroizolacyjne lub prądoprzewodzące

Rękawice elektroizolacyjne
Czynniki termiczne Zagrożenie oparzeniami np. podczas lutowania     Rękawice chroniące przed kontaktem z gorącymi przedmiotami