Lista kontrolna Zalecenia dotyczące doboru środków ochronyindywidualnejw zakładach ślusarskich i budowy maszyn

Autor: dr inż. Adam Pościk (CIOP-PIB)

Czynniki niebezpieczne/szkodliwe
Zagrożenia Tak Nie Środki ochrony indywidualnej
Czynniki mechaniczne Zagrożenie urazami powodowanymi ruchomymi częściami maszyn, narzędziami lub przedmiotami obrabianymi podczas pracy:tokarek, frezarek, strugarek, wiertarek, szlifierek, pił do metalu, nożyc, giętarek, pras, prasek montażowych, zgrzewarek, innych     Odzież ochronna stosowana przy zagrożeniu pochwycenia i wplątania się w ruchome części

Rękawice chroniące przed lekkim urazem mechanicznym
Czynniki mechaniczne Zagrożenie urazami powodowanymi poślizgnięciami, potknięciami i upadkami na: podłożu stanowiska pracy, hali, przejść,dojść lub dróg transportowych     Obuwie ochronne wyposażone w podeszwy antypoślizgowe
Czynniki mechaniczne Zagrożenia urazami powodowanymiprzez narzędzia ręczne z własnym napędem: wiertarki, wkrętarki, szlifierki i polerki, gwinciarki, młotki     Odzież ochronna lub robocza

Rękawice chroniące przed lekkim urazem mechanicznym

Okulary przeciwodpryskowe (lub osłony twarzy w przypadku szlifierek)
Hałas Narażenie na hałas i drgania maszyn i narzędzi:obrabiarek do metalu, narzędzi ręcznych z napędem, środków transportu     Ochronniki słuchu (wkładki lub nauszniki)
Czynniki mechaniczne Zagrożenia urazami powodowanym upadkami osób i przedmiotów z wysokości     Hełmy ochronne

Obuwie chroniące palce przed uderzeniem
Prąd elektryczny Porażenie prądem elektrycznym     Obuwie elektroizolacyjne lub prądoprzewodzące

Rękawice elektroizolacyjne
Promieniowanie optyczne Niedostateczne natężenie oświetleni     Odzież ostrzegawcza
Czynniki chemiczne Narażenie pracowników na szkodliwe substancje chemiczne i pyły m.in.: mgłę olejów mineralnych, rozpuszczalniki: np. benzynę, naftę, dymy spawalnicze, pyły metali     Półmaska oczyszczająca (filtrująca lub pochłaniająca)

Gogle ochronne

Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi

Odzież chroniąca przed opryskaniem cieczą