Informacyjna KAMPANIA społeczna 2018 - PRACA odmładza

 

 
Kierunki działań kampanii

 

 1. Działania informacyjne i promocyjne skierowane do ogółu społeczeństwa mające na celu:
  • zmianę postaw społecznych wobec pracowników starszych,  
  • przeciwdziałanie dyskryminacji pracowników ze względu na wiek,
  • nagłośnienie problematyki wykluczenia z życia zawodowego osób starszych,
  • promowanie korzyści z zatrudniania i utrzymywania w zatrudnieniu pracowników starszych,
  • promowanie działań przedłużających ich aktywność zawodową.
 2. Działania informacyjne i promocyjne skierowane do pracodawców, dotyczące:
  • korzyści z zatrudniania i utrzymywania w zatrudnieniu pracowników starszych,
  • potrzeb pracowników starszych,
  • działań przedłużających ich aktywność zawodową.
 3. Działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne skierowane do pracowników starszych, dotyczące bezpieczeństwa ich pracy i poprawy jakości życia dzięki aktywności zawodowej.
 
AKTUALNOŚCI Kampanii

 

Od kwietnia br. ruszamy z nową ogólnopolską kampanią społeczną
pn. „PRACA odmładza”.
Zapraszamy do udziału!

 

 
Autor: Adrian Adam Ambrożewicz