Światowy Dzień Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia w Pracy

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

28 kwietnia

w poprzednich latach:

2018 r.

Temat Dnia: Młodzi Bezpieczni w Pracy 

 

2017 r.

Temat Dnia: Lepsze Gromadzenie I Wykorzystanie Danych BHP

2016 r.

Temat Dnia: Stres w miejscu pracy

2015 r.

Temat Dnia: Budujmy Kulturę Bezpieczeństwa Pracy


2014 r.

Temat Dnia: Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia przy Stosowaniu Substancji Chemicznych w Pracy

2013 r.

Temat Dnia: Profilaktyka Chorób Zawodowych

2012 r.

Temat Dnia: Promocja zagadnień bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w zielonej gospodarce

 

 

 


Encyklopedia BHP online


 

Internetowa Encyklopedia zdrowia i bezpieczeństwa w pracy opublikowana przez MOP jest ogólnie dostępną platformą wiedzy, wymiany informacji i dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przedstawia ona fakty i szeroką wiedzę z dziedziny bhp.

Encyklopedia została napisana i opracowana przez światowych badaczy i ekspertów z branży. Jest to najbardziej obszerne źródło informacji na temat bhp oraz jeden z flagowych i szanowanych publikacji MOP.

Encyklopedia zdrowia i bezpieczeństwa w pracy MOP ma długą historię. Doczekała się czterech wydań drukowanych: w 1930, 1971, 1983 i 1998. Czwarta edycja została opublikowana w czterech tomach pod redakcją prof. Jeanne Stellman, która również kierowała rozwojem wydania online. Wersja internetowa Encyklopedii powstała w 2012 r.

Obecnie trwają prace nad ustaleniem zasad bieżącej aktualizacji i rozszerzania treści Encyklopedii, a także udostępniania jej w innych językach dla użytkowników na całym świecie.

Encyklopedia BHP online (ang.)