Informacyjna KAMPANIA społeczna 2017 - BEZPIECZNIE OD POCZĄTKU

 

 
Konferencja pt. „Bezpieczni na starcie” - KALISZ

 

Konferencja pt. „Bezpieczni na starcie”

 

Oddział kaliski OSPS BHP wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy i Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Kaliszu byli organizatorami konferencji pt. „Bezpieczni na starcie”.Patronat honorowy sprawował Prezydent Miasta Kalisza Pan Grzegorz Sapiński.

 

Najpierw uczestnicy zwiedzali zakład Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych / PUK/ w Kaliszu. Firma PUK jak w wystąpieniu przedstawił prezes Pan Marek Nowacki działa już 65 lat zbiera odpady z Kalisza i okolicznych gmin, segreguje je i unieszkodliwia. Praca przy segregacji odpadów stwarza zagrożenia wypadkowe transportowe podczas zbierania odpadów od mieszkańców, zagrożenia biologiczne i inne.

 Pracownicy są szczepieni otrzymują posiłki regeneracyjne, zakład zleca rozszerzone badania lekarskie, stosuje dopłaty za wyższe lub dodatkowe uprawnienia, zabezpiecza środki dezynfekcyjne, biobójcze itp. To wszystko co powinno się stosować aby uchronić pracowników od zagrożeń wypadkowych i chorobowych.

Jednak najważniejszą sprawą jest szkolenie  w szczególności młodych, nowo przyjmowanych pracowników. Pani Maria Nowak przedstawiła proces rekrutacyjny przyjmowania pracowników, planowanie zatrudnienia, pozyskiwanie odpowiednich kandydatów, ich dobór, rozmowa kwalifikacyjna,  szkolenie zawodowe jak i behapowskie. Te i inne działania pozwalają na dobór odpowiednich pracowników do poszczególnych zawodów. Bowiem pracownicy np. z uczuleniami, chorobami mogli by pogorszyć swój stan zdrowia.

 

Poszczególni prelegenci w swoich wypowiedziach odnosili się do głównego tematu konferencji dotyczącego bezpieczeństwa pracowników młodych i niedoświadczonych. Pani Agnieszka Szczygielska CIOP PIB  przytoczyła dane statystyczne w których  grupa osób w wieku 18 – 24 lata ulega częściej o 50% wypadkom przy pracy niż w innych grupach wiekowych. Pani Joanna Budzyńska – Jędraszczyk z PIP oddział w Poznaniu przekazała że Państwowa Inspekcja Pracy  prowadzi już kampanie społeczną  p.t „Bezpiecznie od startu - kultura bezpieczeństwa”. Dyrektor  Urzędu Dozoru Technicznego  pan Leszek Gliniany promował działalność UDT w zakresie urządzeń ze zwróceniem uwagi na bezpieczną obsługę od początku przy eksploatacji urządzeń poddozorowych.  Wszystkie instytucje pracujące na rzecz ochrony pracy widzą potrzebę zaopiekowania się młodymi, nowymi, pracownikami. Właściwy dobór osób do poszczególnych zawodów, dobre przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy, które to realizuje służba bhp, wpajanie właściwych nawyków które to pozostają w pamięci, częsta kontrola zachowań młodych pracowników to mniej zdarzeń wypadkowych lub w przyszłości chorób zawodowych.  Ważną sprawą są również praktyki zawodowe uczniów, studentów, które powinny być prowadzone  przez fachowców, ludzi którzy umieją uczyć a nie wykorzystują  młodego do sprzątania lub mycia samochodu pracodawcy. Pamiętam szkoły przyzakładowe z instruktorami zawodu. Obecnie obserwuje się inny obraz uczenia zawodu. To też bezpieczeństwo na starcie. Dużo się mówi o umiejętnym uczeniu podnoszenia ciężarów. Dlaczego tych nawyków nie uczy się w przedszkolu. Osobę z kilkudziesięcioletnim stażem pracy nie jesteśmy w stanie nauczyć, przekonać, żeby dźwigał ciężary na ugiętych kolanach i wyprostowanym kręgosłupie bez niepotrzebnych skrętów tułowia itp.

 

Temat konferencji był zawężony do osób zatrudnianych, ale potrzeby dobrego startu do pracy bezpiecznej mogą być a wręcz powinny być realizowane już dużo wcześniej.

 

Autor: OSPS BHP Kalisz

 

Relacja filmowa z konferencji - https://www.youtube.com/watch?v=PyBh4cEPPaQ

 
AKTUALNOŚCI Kampanii

 

Ogólnopolska kampania społeczna pn. „BEZPIECZNIE od początku”, poświęcona problemowi bezpieczeństwa pracowników młodych i niedoświadczonych
marzec – grudzień 2017 r.

 

 
Autor: Anita Jaźwiec