Informacyjna KAMPANIA społeczna 2017 - BEZPIECZNIE OD POCZĄTKU

 

 
CELE KAMPANII

 

Cele kampanii:

 

  1. Zainteresowanie młodych pracowników tematyką bezpieczeństwa pracy.
  2. Budowanie u młodych pracowników świadomości zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracy.
  3. Podnoszenie społecznej świadomości oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy i zdrowia pracowników młodych i niedoświadczonych.
  4. Promowanie wśród pracodawców bezpiecznych metod pracy młodych pracowników i programów wspierających adaptację zawodową młodych osób.
  5. Rozwijanie partnerskiej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami poprzez wymianę dobrych praktyk dotyczących poprawy bezpieczeństwa pracy młodych pracowników.
 
AKTUALNOŚCI Kampanii

 

Ogólnopolska kampania społeczna pn. „BEZPIECZNIE od początku”, poświęcona problemowi bezpieczeństwa pracowników młodych i niedoświadczonych
marzec – grudzień 2017 r.

 

 
Autor: Anita Jaźwiec