Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Drgań Mechanicznych - Projekty
Streszczenie

Opracowanie procedur badań i oceny ustrojów wibroizolacyjnych do ograniczania zagrożeń drganiami ogólnymi i miejscowymi na stanowiskach pracy w aspekcie spełnienia standardów Unii Europejskiej (komputerowa baza danych).

Kierownik projektu: dr inż. Janusz Szopa

Streszczenie projektu:

Przedstawiono propozycje procedury pomiarowej oraz projekt modernizacji stanowiska do badań materiałów zgodnie z normami PN EN ISO 10846-1:2002 i PN EN ISO 10846-2:2002. Zmodernizowano stanowisko do badań rękawic, zaprojektowano oraz wykonano nową rękojeść testową. Dla drgań o ogólnym działaniu na operatora, zaprojektowano i wykonano podest testowy umożliwiający przeprowadzanie badań przenoszenia drgań i wstrząsów mechanicznych w warunkach rzeczywistych. Opracowano procedurę badań, algorytmy obliczeniowe do programu MATLAB oraz przeprowadzono zgodnie z opracowaną procedurą badania pilotażowe na zmodernizowanym stanowisku do badań skuteczności środków ochrony przed drganiami i uderzeniami działającymi na ręce operatora. Dokonano zmian w konstrukcji rękojeści testowej w celu wyeliminowania błędów powstających podczas skręcania rękojeści testowej oraz umożliwienia dokonywania pomiarów na rzeczywistych stanowiskach pracy.Na podstawie wyników badań opracowano komputerowa bazę danych do ograniczania zagrożeń drganiami mechanicznymi.

Jednostka: Pracownia Drgań Mechanicznych

Okres realizacji: 01.01.2002 – 31.12.2004