Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Zwalczania Hałasu - Projekty
Streszczenie

Opracowanie stanowiska pomiarowego do badań hałasu ultradźwiękowego z zastosowaniem źródła emitującego hałas ultradźwiękowy o stabilnej i dużej mocy akustycznej

Kierownik projektu: dr inż. Witold Mikulski

Streszczenie projektu:

W ramach realizacji zadania przeprowadzono analizę różnych metod generowania energii akustycznej pod względem wyboru metody umożliwiającej uzyskanie stabilnej i dużej mocy akustycznej w zakresie częstotliwości hałasu ultradźwiękowego. Analiza wykazała, że najprostszym rozwiązaniem źródła spełniającego założenia jest źródło, którego elementem promieniującym energię akustyczną jest przetwornik elektrodynamiczny. Wykonano model, a następnie prototyp źródła hałasu ultradźwiękowego. Zbadano emisję hałasu prototypu źródła hałasu ultradźwiękowego w celu weryfikacji przyjętego założenia, a także opracowano stanowisko badawcze do badań emisji, propagacji oraz emisji hałasu w zakresie częstotliwości od 10 do 50 kHz. Badania emisji hałasu ultradźwiękowego prototypu źródła obejmowały: określenie poziomu mocy akustycznej, poziomu ciśnienia akustycznego emisji, określenie charakterystyk kierunkowych, określenie zmian w czasie emitowanego hałasu. Na podstawie wyników pomiaru wskaźnika kierunkowości stwierdzono, że wykonany prototyp źródła hałasu ultradźwiękowego spełnił przyjęte założenia.Jednostka: Pracownia Zwalczania Hałasu

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010