Pracownia Elektronicznych Systemów Ochronnych - Projekty
Streszczenie

Opracowanie metodyki i procedur badania parametrów wyposażenia elektrycznego narzędzi ręcznych i przenośnych.

Kierownik projektu: mgr inż. Tomasz Strawiński

Streszczenie projektu:

Celem zadania bylo doprowadzenie do powstania warunków technicznych i organizacyjnych do prowadzenia badań narzędzi ręcznych i przenośnych o napędzie elektrycznym w zakresie ich wyposażenia elektrycznego.Opracowano dwa zestawy po 6 projektów procedur badawczych, przeznaczonych do badań parametrów wyposażenia elektrycznego narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym i narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym.Podstawę do opracowania projektów procedur przewidzianych dla narzędzim ręcznych o napędzie elektrycznym stanowiły wymagania zawarte w normie PN-EN 60745-1:2006 i jej częściach drugich. Procedury oznaczono symbolami od NBT-1 do NBT-6.Podstawę do opracowania projektów procedur przewidzianych dla narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym stanowiły wymagania zawarte w normie PN-EN 61029-1:2000 i jej częściach drugich.Procedury oznaczono symbolami NBP-1 do NBP-6.Opracowane projekty procedur zostały zweryfikowane poprzez przeprowadzenie badań parametrów wyposażenia elektrycznego wiertarki ręcznej i pilarki tarczowej. Badania potwierdziły poprawność procedur i ich przydatność do realizacji założonych celów badawczych.

Jednostka: Pracownia Elektronicznych Systemów Ochronnych

Okres realizacji: 01.01.2005 – 30.06.2006