Pracownia Promieniowania Optycznego - Projekty
Streszczenie

Opracowanie procedur badania nielaserowego promieniowania optycznego emitowanego przez maszyny

Kierownik projektu: mgr inż. Andrzej Pawlak

Streszczenie projektu:

Głównym celem zadania było opracowanie procedur badania nielaserowego promieniowania optycznego emitowanego przez maszyny dla potrzeb oceny kategorii maszyny ze względu na zagrożenia związane z tym promieniowaniem. Dokonano przeglądu najczęściej stosowanych w przemyśle maszyn emitujących promieniowanie nadfioletowe, podczerwone oraz widzialne. W celu określenia potencjalnych zagrożeń wykonano pomiary natężenia napromieniowania promieniowaniem nadfioletowym emitowanym przez wybrane maszyny stosowane w przemyśle spożywczym, elektronicznym i poligraficznym. Opracowano dwie procedury badawcze dotyczące pomiaru skutecznego natężenia napromieniowania promieniowaniem nadfioletowym (NBP-1) oraz pomiarów natężenia napromieniowania promieniowaniem podczerwonym (NBP-2) dla potrzeb oceny kategorii emisji maszyn wraz z oszacowaniem niepewności pomiarów. Opracowano także procedurę badawczą dotyczącą pomiaru promieniowania widzialnego (NBP-3) dla potrzeb oceny kategorii emisji maszyn wraz z oszacowaniem niepewności pomiarów. Po otrzymaniu aktualnych świadectw wzorcowania zestawu sond z firmy LOT - Oriel Ltd. wprowadzono niezbędne korekty obliczeniowe do oszacowanych niepewności w opracowanych już procedurach NBP-1 i NBP-2. Następnie, przeprowadzając odpowiednie pomiary na rzeczywistych maszynach, dokonano praktycznej weryfikacji opracowanych procedur. Procedurę NBP-3 zweryfikowano przez pomiar skutecznej luminancji energetycznej emitowanej podczas kopiowania na maszynie kopiująco-drukującej typu CPS 700, produkcji firmy OCE. Złożono wniosek o rozszerzenie zakresu akredytacji Laboratorium Promieniowania Optycznego CIOP-PIB.Jednostka: Pracownia Promieniowania Optycznego

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010