Zakład Techniki Bezpieczeństwa - Projekty
Streszczenie

Opracowanie poradnika dla pracodawców dla potrzeb oceny ryzyka zawodowego związanego ze sztucznym promieniowaniem optycznym uwzględniającego wymagania dyrektywy 2006/25/WE.

Kierownik projektu: dr inż. Agnieszka Wolska

Streszczenie projektu:

Przeprowadzono pomiary promieniowania optycznego i dokonano oceny ryzyka na 31 wybranych stanowiskach pracy, na których występuje narażenie na promieniowanie optyczne oraz wykonano pomiary spektroradiometryczne 63 promienników promieniowania optycznego w celu określenia ich grupy ryzyka ze względu na bezpieczeństwo fotobiologiczne. Opracowano krajową wersję poradnika dla pracodawców , uwzględniającego wymagania dyrektywy 2006/25/WE oraz polskich aktów prawnych wdrażających tę dyrektywę, a także zorganizowano seminarium weryfikujące ten poradnik, dla organów nadzoru (PIP, PIS) i służb bhp.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Wolska A., Ocena narażenia zawodowego spawaczy na promieniowanie nadfioletowe i "światło niebieskie" podczas spawania metodą TIG I MMA na podstawie wyników pomiarów na stanowiskach pracy., Medycyna Pracy, 64(1): 69-82., 2013
  2. Wolska A., Metoda oceny ryzyka zawodowego związanego ze sztucznym promieniowaniem optycznym zgodnie z nowymi wymaganiami prawa., Prace Instytutu Elektrotechniki, 256: 171-189., 2012
  3. Wolska A., Wybrane problemy związane z oceną zagrożenia promieniowaniem optycznym na gorących stanowiskach pracy w przemyśle., Prace Instytutu Elektrotechniki, 256: 155-170., 2012
  4. Wolska A., Sztuczne promieniowanie optyczne - zasady oceny ryzyka zawodowego. Poradnik., CIOP-PIB, Warszawa, 169 s., 2013

 Jednostka: Zakład Techniki Bezpieczeństwa

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2012