Pracownia Zagrożeń Elektrostatycznych - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Badanie wpływu napowietrznych linii energetycznych wysokiego napięcia na zasięg występowania i stężenia aerozolu naładowanego elektrycznie.

Kierownik projektu: dr inż. Zygmunt Grabarczyk

Streszczenie projektu:

W ramach realizacji zadania zaprojektowano i wykonano aparaturę do pomiaru koncentracji naładowanych elektrycznie cząstek o rozmiarach od 1,6 do 34 nm. Zbudowany miernik zastosowano do pomiaru koncentracji aerojonów średnich i ciężkich w otoczeniu linii 400; 220 i 11o kV przy powierzchni ziemi oraz na wysokości od 00,5 do 23 m nad ziemią.Na podstawie wykonanych obliczeń analitycznych i numerycznych, rozkładu przestrzennego natężenia pola elektrycznego i koncentracji aerojonów lekkich wokół przewodów linii, oszacowano szybkość zaniku ładunku aerozolu w funkcji odległości od linii.Przeprowadzona analiza literatury i obliczenia własne wykazały istotną niezgodność między przewidywaniami i wynikami badań doswiadczalnych nad wpływem ładunku elektrycznego na depzycję w drogach oddechowych, rzeczywista depozycja jest bowiem większa niż przewidywana teoretycznie.Jednostka: Pracownia Zagrożeń Elektrostatycznych

Okres realizacji: 01.01.2002 – 31.12.2004