Pracownia Ochron Oczu i Twarzy - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Badnie wpływu stosowania osłon spawalniczych w aspekcie zaburzeń funkcji widzenia u spawaczy

Kierownik projektu: dr inż. Grzegorz Owczarek

Streszczenie projektu:

Na wielu stanowiskach spawalniczych aktualnie produkowane osłony oczu, nie spełniają oczekiwań spawaczy. Nie chronią bowiem przed niekorzystnymi dla wzroku zjawiskami związanymi z wykonywaniem prac spawalniczych.Przeprowadzono badania natężenia promieniowania spawalniczego w obszarze osłon spawalniczych. Dotyczyły one zakresu promieniowania określanego jako promieniowanie odpowiedzialne za wywoływanie zaćmy. Skonstruowano nową osłonę, która doskonale wypełniła lukę w asortymencie osłon spawalniczych i może być stosowana podczas spawania w warunkach specjalnych.Przeprowadzono także badania lekarskie spawaczy. Analiza wyników tych badań oraz badań ankietowych umożliwiła opracowanie projektu nowej karty badania okulistycznego spawaczy. Jednym z bardzo ważnych elementów, jakie dodano do zakresu badań przedmiotowych spawaczy, jest test Schimera pozwalający na ocenę stabilności filmu łzowego.Przeprowadzono wiele działań edukacyjnych, polegających na prowadzeniu szkoleń dla spawaczy z zakresu bezpieczeństwa pracy.

Jednostka: Pracownia Ochron Oczu i Twarzy

Okres realizacji: 01.04.2002 – 30.11.2004