Pracownia Ochron Oczu i Twarzy - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie wytycznych dla optymalizacji konstrukcji automatycznych filtrów spawalniczych, uwzględniających rzeczywiste warunki użytkowania

Kierownik projektu: dr inż. Grzegorz Owczarek

Streszczenie projektu:Kierownik projektu Grzegorz Owczarek

Rzeczywiste warunki użytkowania automatycznych filtrów spawalniczych wymagają optymalizacji konstrukcji tych filtrów. Jakość obserwacji stanowiska spawania zależy m.in. od kątowego ustawienia przyłbicy spawalniczej z zamontowanymi automatycznymi filtrami. W zadaniu badawczym podjęto się opracowania metodyki pomiarów współczynników przepuszczania światła automatycznych filtrów spawalniczych określanych pod różnymi kątami oraz budowy urządzenia współpracującego ze spektrofotometrem, umożliwiającego pomiar tych współczynników w stanie ciemnym. Wykonana zostanie także modernizacja stanowiska do wyznaczania czasu zadziałania automatycznych filtrów spawalniczych o zróżnicowanej konstrukcji, z uwzględnieniem wpływu zmiennych warunków użytkowania: natężenia oświetlenia, temperatury oraz kąta ustawienia filtru. Realizacja zadania badawczego umożliwi pełna ocenę automatycznych filtrów spawalniczych w zmiennych warunkach użytkowania

Jednostka: Pracownia Ochron Oczu i Twarzy

Okres realizacji: 01.01.2000 – 30.11.2001