Pracownia Odzieży Ochronnej - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Badanie procesów penetracji pyłów mineralnych, w tym pyłów azbestu, przez materiały stosowane na środki ochrony indywidualnej

Kierownik projektu: mgr inż. Krzysztof Łężak

Streszczenie projektu:

W ramach zadania badawczego wykonano adaptację stanowiska do badania wskaźnika pyłoszczelności materiałów odzieżowych do potrzeb metody grawimetrycznej przenikania cząstek pyłów rzeczywistych. Ponadto zaprojektowano i wykonano uchwyt o próbek materiałów odzieżowych, wchodzący w skład stanowiska do badania filtracji metodą aerozolu chlorku sodu oraz zaprojektowano i wykonano dwukomorową celę przenikania pyłów rzeczywistych przez materiały włókiennicze, laminowane membranami paroprzepuszczalnymi.Przeprowadzono badania wytypowanych materiałów odzieżowych z wykorzystaniem opracowanych metod badań, z użycim rzeczywistych pyłów mineralnych i generowanych sztucznie aerozoli cząstek stałych o zróżnicowanym kształcie.Zbadano skuteczność ochrony przed działaniem cząstek stałych, w tym rzeczywistych pyłów azbestu, 6 typów zestawów odzieży i środków ochrony dróg oddechowych.

Jednostka: Pracownia Odzieży Ochronnej

Okres realizacji: 01.03.2002 – 30.11.2004