Pracownia Odzieży Ochronnej - Projekty
Streszczenie

Barierowa odzież ochronna dla personelu medycznego w prewencji chorób przenoszonych przez krew

Kierownik projektu: mgr Teresa Robakowska

Streszczenie projektu:

W związku z narażeniem pracowników służby zdrowia na działanie zakaźnych czynników biologicznych w środowisku pracy a szczególnie wirusów zapalenia wątroby typu B (HBV) i typu C (HCV) oraz HIV podjęto badania nad opracowaniem odzieży ochronnej dla personelu medycznego
W wyniku wcześniejszych prac badawczych nad tym zagadnieniem prowadzonych przez CIOP opracowano metody badania parametrów ochronnych materiałów przeznaczonych na odzież chroniącą przed czynnikami biologicznymi dla personelu bloku operacyjnego oraz kryteria oceny tej odzieży pod względem bezpieczeństwa
Celem aktualnie prowadzonej pracy badawczej jest zaprojektowanie i wykonanie odzieży ochronnej z materiału barierowego gwarantującego skuteczną ochronę i wysoki komfort użytkowania. W wyniku prowadzonych badań ustalono zależności pomiędzy strukturą a właściwościami ochronnymi i komfortem użytkowania odzieży wykonanej z materiałów barierowych oraz zaprojektowano materiał paroprzepuszczalny przeznaczony na odzież dla personelu bloku operacyjnego stanowiący barierę dla krwi i mikroorganizmów

Jednostka: Pracownia Odzieży Ochronnej

Okres realizacji: 01.06.1998 – 31.07.2000