Pracownia Ochron Głowy i Sprzętu Zabezpieczającego Przed Upadkiem Z Wysokości - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie procedur i stanowisk do badań parametrów ochronnych hełmów przemysłowych oraz kasków sportowo-rekreacyjnych chroniących głowę przed uderzeniami o nieruchome obiekty

Kierownik projektu: dr inż. Marcin Jachowicz

Streszczenie projektu:

W celu sprawdzenia właściwości ochronnych przemysłowych hełmów ochronnych opracowano i skonstruowano stanowisko do badań adolności amortyzacji hełmów przemysłowych oraz kasków sportowo rekreacyjnych chroniących głowę przed uderzeniami o nieruchome obiekty. Badania wykazały, że wartości przyspieszeń uzyskame dla hełmów przemyslowych są kilkakrotnie mniejsze niż dla kasków sportowych, jednak czas ich działania jest znacznie dłuższy. W ramach zadania zaprojektowano i skonstruowano stanowisko do badania skuteczności i wytrzymałości układu mocującego hełmy. Opracowano także metody badań, a następnie procedury dotyczące zdolności amortyzacji uderzenia, skuteczności i wytrzymałości ukladu utrzymującego.Jednostka: Pracownia Ochron Głowy i Sprzętu Zabezpieczającego Przed Upadkiem Z Wysokości

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010