Pracownia Ochron Głowy i Sprzętu Zabezpieczającego przed Upadkiem z Wysokości - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Modelowe badania zjawisk występujących podczas stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości na słupach żerdziowych.

Kierownik projektu: mgr inż. Zygmunt Zrobek

Streszczenie projektu:

Celem zadania badawczego była poprawa bezpieczeństwa pracowników wykonujących prace na słupach żerdziowych, poprzez stworzenie podstaw merytorycznych umożliwiających ocenę parametrów ochronnych oraz opracowanie bezpiecznych i optymalnych z użytkowego i ekonomicznego punktu widzenia środków i metod ochrony przed upadkiem z wysokości. Realizację tak sformułowanego celu oparto na modelowych badaniach zjawisk zachodzących podczas stosowania sprzętu ochronnego na konstrukcji żerdziowej.Zrealizowano, m.in. następujące prace: -zaprojektowano i zbudowano stanowisko do badania systemów chroniących przed upadkiem z wysokości na słupach żerdziowych, składające się ze słupa wsporczego, modeli słupów żerdziowych oraz osprzętu pomiarowego i pomocniczego; -wykonano modele badawcze dwóch systemów ochronnych przeznaczonych do stosowania na słupach żerdziowych; -przeprowadzono badania pomieszczeń systemu do ustalania pozycji podczas powstrzymywania spadania manekin sztywnego, we współpracy ze słupami żerdziowymi; -przeprowadzono badania zachowania systemu ustalającego pozycję z zastosowaniem żerdzi drewnianej o zwiększonej chropowatości powierzchni; -wyznaczono wartości parametrów geometrycznych układu "pracownik-system ochronny-słup żerdziowy" w symulowanych warunkach praktycznego stosowania; -opracowano wytyczne dotyczące stosowania i konstruowania systemów ochronnych w postaci drabiny przestawnej współpracującej z urządzeniem samozaciskowym z giętką prowadnicą: -przeprowadzono ocenę skuteczności powstrzymywania spadania przez system ustalający pozycję.

Jednostka: Pracownia Ochron Głowy i Sprzętu Zabezpieczającego przed Upadkiem z Wysokości

Okres realizacji: 01.09.2002 – 31.12.2004