Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Modelowe rozwiązania hermetyzacji mikroorganizmów w bioochronach układu oddechowego

Kierownik projektu: dr inż. Katarzyna Majchrzycka

Streszczenie projektu:

Opracowano metodę badań statycznych oceny skuteczności hamowania wzrostu drobnoustrojów w materiale filtracyjnym, opartą na metodzie badania AATCC 100-1998 "Antybakteryjne wykończenie materiałów tekstylnych: oznaczanie". Wszystkie materiały włókiennicze, po uprzednim ich przygotowaniu, zaszczepiano 0,1 ml zawiesiny bakterii. Próby pobierano w czasie: 0 oraz po 2; 4; 6; 8 i 24 godzinach od momentu zaszczepienia materiału.Opracowana metoda umożliwia przeprowadzenie badań skuteczności zatrzymywania mikroorganizmów w materiałach filtracyjnych z wykorzystaniem cząstek "żywotnych". Gwarantuje to kompleksową ocenę sprzetu ochrony układu oddechowego przeznaczonego do stosowania w zagrożeniach bioaerozolami.Opracowano modyfikacje wytypowanych 2 podstawowych technologii wytwarzania włóknin filtracyjnych ukierunkowane na jednoczesne spełnienie skutecznego zatrzymywania mikroorganizmów w materiale filtracyjnym i efektywnego hamowania ich rozwoju w czasie.Wykonano również modelowe układy włóknin filtracyjnych, a następnie potwierdzono ich właściwości filtracyjne i biobójcze w dynamicznych badaniach symulujących użytkowanie środków indywidualnej ochrony układu oddechowego. Opracowane modelowe warstwy filtracyjne stanowią podstawę do konstrukcji bioochron układu oddechowego.

Jednostka: Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego

Okres realizacji: 01.01.2003 – 31.10.2004