Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Badanie zjawisk filtracji aerozoli z ciekłą fazą rozproszenia w warunkach indywidualnej ochrony układu oddechowego

Kierownik projektu: dr inż. Piotr Pietrowski

Streszczenie projektu:

Określono metodę badania zjawisk zachodzących w materiałach filtracyjnych podczas filtracji aerozoli z ciekłą fazą rozproszoną, obejmującej warunki badań oraz zastosowana aparaturę.Przeprowadzono serie systematycznych badań umożliwiających analizę zjawisk zachodzących podczas filtracji aerozoli z ciekłą fazą rozproszenia.Opracowano modelowe rozwiązanie układu warstw filtracyjnych, stanowiace skuteczną przed aerozolem z ciekłą fazą rozproszoną na poziomie co najmniej drugiej klasy ochronnej.Na podstawie uzyskanych wyników badań określających skuteczność filtracji początkowej oraz jej zmiany w funkcji czasu dla aerozolu mgły oleju parafinowego ustalono, że modelowym rozwiązaniem spełniającym przyjęte założenia jest układ warstw złożony z włókniny polipropylenowej o masie powierzchniowej 60 g/m2 i włókniny poliwęglanowej o masie powierzchniowej 90 g/m2.

Jednostka: Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego

Okres realizacji: 01.07.2002 – 31.12.2004