Pracownia Sprzętu Ochrony Dróg Oddechowych - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Indywidualna ochrona układu oddechowego personelu medycznego przed aerozolem biologicznym

Kierownik projektu: dr inż. Katarzyna Majchrzycka

Streszczenie projektu:

Aerozol biologiczny obecny w atmosferze pomieszczeń szpitalnych stanowi jedną z ważniejszych przyczyn zakażeń. Zjawisko to, rozumiane jako zagrożenie środowiska pracy dotyczy personelu medycznego, a jako źródło zakażeń także pacjentów. W celu zabezpieczenia personelu medycznego przed aerozolem biologicznym, a także przed wydostawaniem się mikroorganizmów z ich nosogardzieli, powszechnie stosowane są półmaski chirurgiczne. Obecnie nie podlegają one badaniom w zakresie wymagań stawianym filtrującym ochronom układu oddechowego. Ze względu na specyfikę warunków stosowania półmasek chirurgicznych konieczne jest opracowanie nie standardowej metody badań, odpowiedniej dla tego typu sprzętu. Celem projektu jest opracowanie metod badań oraz kryteriów oceny półmasek chirurgicznych stosowanych do ochrony układu oddechowego przed zagrożeniami aerozolem biologicznym. Propozycje nowej metody badań dotyczą dwóch podstawowych parametrów ochronnych: penetracji na testowy aerozol o charakterystyce aerozolu biologicznego oraz szczelności wyrażonej poprzez nominalny wskaźnik ochrony

Jednostka: Pracownia Sprzętu Ochrony Dróg Oddechowych

Okres realizacji: 01.06.1999 – 31.05.2001