Pracownia Biomechaniki - Projekty
Streszczenie

Optymalizacja dokładności sterowania pedałami roboczymi na stanowiskach pracy siedzącej z wykorzystaniem pozycji optymalnych pod względem obciążenia kończyn dolnych

Kierownik projektu: dr Tomasz Tokarski

Streszczenie projektu:

Celem zadania było określenie zależności pomiędzy obciążeniem stawów kończyny dolnej a precyzją, dokładnością sterowania na stanowiskach pracy wyposażonych w pedały robocze. Do badań dokładności sterowania wyznaczono pozycje najkorzystniejsze ze względu na obciążenie głównych stawów kończyn dolnych i największą wartość siły na pedale.Przeprowadzono badania obciążenia kończyn dolnych oraz dokładności sterowania na stanowisku badawczym PR1. Badania dokładności sterowania wykonano dla 3 różnych położeń stawu kolanowego i 4 różnych zakresów wartości siły na pedale.Opracowano prostą metodę doboru położenia pedału roboczego ze względu na dokładność sterowania pedałem. Wykorzystano w niej wcześniej opracowany program do oceny stanowisk pracy wyposażonych w pedały.Jednostka: Pracownia Biomechaniki

Okres realizacji: 01.01.2002 – 31.12.2004