Pracownia Biomechaniki - Projekty
Streszczenie

Badania biomechaniczne wpływu położenia i obciążenia kończyn górnych na obciążenie kręgosłupa podczas pracy w pozycji siedzącej

Kierownik projektu: mgr inż. Joanna Kamińska

Streszczenie projektu:

Opracowano trójwymiarowy (3-D) model tułowia człowieka. Umożliwia on obliczenie obciążenia kręgów i dysków międzykręgowych w zależności od obciążenia zewnętrznego sił i momentów sił działających na kręgosłup w związku z pozycją kończyn górnych i obciążeniem kończyn górnych. Do zamodelowania tułowia wykorzystano metodę elementów skończonych (MES).Z wykorzystaniem modelu przeprowadzono analizę wpływu położenia i obciążenia kończyn górnych na obciążenie kręgosłupa w pozycji siedzącej. Przeprowadzono 27 symulacji dla 3 wybranych pozycji ciała i 9 różnych wartości przyłożonej siły.Przedstawiony model układu mięśniowo-szkieletowego człowieka może, po weryfikacji doświadczalnej, być wykorzystany do określania obciążenia układu ruchu człowieka na stanowiskach pracy.

Jednostka: Pracownia Biomechaniki

Okres realizacji: 01.01.2003 – 31.12.2004