Pracownia Biomechaniki - Projekty
Streszczenie

Opracowanie komputerowo wspomaganej metody oceny obciążenia mięśniowego kończyny górnej w zależności od częstości wykonywania czynności na stanowisku pracy

Kierownik projektu: dr hab. inż. Danuta Roman-Liu, prof. nadzw.

Jednostka: Pracownia Biomechaniki

Okres realizacji: 01.02.1998 – 31.12.2000