Pracownia Psychologii Społecznej - Projekty
Streszczenie

"Badanie mechanizmów przeciwdziałania stresowi zawodowemu u pracowników wybranych grup zawodowych poddawanych zróżnicowanym programom antystresowym"

Kierownik projektu: dr Dorota Żołnierczyk-Zreda

Jednostka: Pracownia Psychologii Społecznej

Okres realizacji: 01.01.2002 – 30.11.2004