Pracownia Obciążeń Termicznych
 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Profil działalności pracowni:

 
Pracownia Obciążeń Termicznych CIOP-PIB jest wyposażona w nowoczesną i unikalną w skali kraju aparaturę badawczą umożliwiającą wykonywanie kompleksowych badań w zakresie oddziaływania mikroklimatu na człowieka znajdującego się w środowisku pracy.

W Pracowni realizowane są prace badawczo-rozwojowe, naukowe i o zastosowaniu praktycznym w zakresie badania mikroklimatu na stanowiskach pracy oraz oceny odzieży ochronnej i roboczej z punktu widzenia komfortu pracy w tej odzieży, jej wymaganej izolacji cieplnej, dopuszczalnej ekspozycji i czasu restytucji. W badaniach uwzględniane są istotne kanały produkcji i strat ciepła oraz wszystkie czynniki oddziaływujące na wymianę ciepła między człowiekiem i środowiskiem tj. klimat, odzież i wydatek energetyczny. Związki między tymi wielkościami ujęte są w równaniu bilansu cieplnego, który jest teoretyczną podstawą rozwiązań praktycznych.

 

Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj


Pracownia Obciążeń Termicznych

Oferujemy następujące rodzaje usług:
 • badanie izolacyjności cieplnej odzieży z wykorzystaniem manekina termicznego (PN-EN 342 i PN-EN 15831);
 • badanie śpiworów (PN-EN 13537);
 • wyznaczanie wskaźników PMV i PPD oraz określanie warunków komfortu termicznego w środowiskach umiarkowanych (PN-EN ISO 7730);
 • ocenę i analizę mikroklimatu na stanowiskach pracy w środowiskach gorących i zimnych na podstawie wskaźników WBGT, WCI oraz IREQ;
 • ocenę obciążenia cieplnego osób eksponowanych na oddziaływanie środowiska zimnego i gorącego podczas wykonywania wysiłku (PN-EN ISO 9886 i PN-EN ISO 12894);
 • aklimatyzację ludzi w komorze klimatycznej poprzez symulację stałych lub zmiennych w czasie warunków klimatycznych, w następujących zakresach:
  • temperatura: od -40°C do +70°C,
  • wilgotność: od 20% do 90% r.h.,
  • prędkość powietrza: od 0,1 m/s do 3 m/s;
 • badanie odporności na warunki klimatyczne różnego typu urządzeń elektronicznych poprzez symulację warunków w komorze klimatycznej.

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców i jednostki naukowo-badawcze w zakresie:
 • projektowania i modelowania odzieży sportowej i rekreacyjnej, odzieży do specjalnych zastosowań (odzież wojskowa, dla lotniarzy, wyczynowa);
 • badań oddziaływania temperatury i wilgotności na urządzenia techniczne i materiały konstrukcyjne;
 • badań środowisk termicznych we wnętrzach pojazdów (samochodów, wagonów kolejowych, samolotów itp.);
 • realizacji projektów w ramach między narodowej współpracy naukowo-badawczej.

Zapraszamy na profil Pracowni Obciążeń Termicznych

 


W sprawie zlecenia badań prosimy kontaktować się z:
dr inż.  Magdaleną Młynarczyk
tel. 22 623 32 76, fax: 22 623 36 93
e-mail: m.mlynarczyk@ciop.pl

 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Pracownia Obciążeń Termicznych
   Kierownik telefon e-mail
   dr inż. Magdalena Młynarczyk 22 623-32-76 m.mlynarczyk[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   dr Joanna Orysiak 22 623-32-59 joory[at]ciop.pl
   inż. Piotr Prus 22 623-32-80 pipru[at]ciop.pl
Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Opracowanie programu treningów fizycznych dla strażaków uwzględniających zmiany wydolności fizycznej zachodzące z wiekiem
Kierownik projektu - dr Anna Marszałek
Wykonawcy -
zobacz więcej
Określenie wpływu wartości parametrów mikroklimatu (wilgotność względna, prędkość przepływu powietrza) na parametry termiczne odzieży, przy wykorzystaniu manekina termicznego Newton
Kierownik projektu - dr inż. Magdalena Młynarczyk
Wykonawcy -
zobacz więcej
Opracowanie modelu obciążenia cieplnego organizmu człowieka przebywającego w warunkach środowiskowych odpowiadających głęboko położonym oddziałom kopalni węgla i miedzi
Kierownik projektu - dr inż. Andrzej Sobolewski
Wykonawcy -
zobacz więcej
Linki
 
Maksymalizuj
Minimalizuj