Pracownia Zagrożeń Biologicznych
 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj


Pracownia Zagrożeń Biologicznych - Informacja o Pracowni

Profil działalności pracowni:

 
 
 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy i nieprzemysłowych wnętrz,

 • prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie profilaktyki szkodliwych czynników biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem mikrobiologii powietrza oraz epidemiologii, diagnostyki i profilaktyki chorób wywołanych działaniem tych czynników

 • opracowywanie projektów norm oraz tworzenie nowych i weryfikacja już istniejących normatywów higienicznych dla szkodliwych czynników biologicznych

 • wykonywanie ekspertyz w zakresie oceny narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy i w środowisku pozazawodowym, oceny korozji biologicznej i działań remediacyjnych w budynkach oraz oceny stanu instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych pod katem ich zanieczyszczenia aerozolami biologicznymi


Kierownik Pracowni
dr hab. n. med. Rafał Górny, prof. nadzw. CIOP-PIB

 

Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Gołofit-Szymczak M, Górny R. L.: Narażenie pracowników opieki zdrowotnej na patogeny krwiopochodne, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 1(568), s. 15-18
 • Gołofit-Szymczak M., Górny R. L. : Szkodliwe czynniki biologiczne – ocena ryzyka zawodowego, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 1(556), s. 8-12
 • Stobnicka-Kupiec A.: Szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy zakładów przemysłu mleczarskiego, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 4(559), s. 8-11
 • Bakal A., Górny R. L., Ławniczek-Wałczyk A., Cyprowski M.: Zastosowanie metod biologii molekularnej w ocenie narażenia zawodowego na szkodliwe czynniki biologiczne., Podstawy i Metody Pceny Środowiska Pracy (PIMOŚP), 2017, 3(93), s. 5-16
 • Frączek K., Kozdrój J., Górny R.L., Cyprowski M., Gołofit-Szymczak M.: Fungal air contamination in distinct sites within a municipal landfill area, International Journal of Environmental Science and Technology, 2017, 14, 12, s. 2637-2648
 • Kozajda A., Jeżak K., Cyprowski M., Szadkowska-Stańczyk I.: Inhalable dust, endotoxins and (1-3)-β-D-glucana as indicators of exposure in waste plant environment, Aerobiologia , 2017, 33, 4, s. 481-491
 • Ławniczek-Wałczyk A., Gołofit-Szymaczak M., Cyprowski M. , Stobnicka A. , Górny R.L. : Monitoring of bakterial pathogens at workplaces in power plant using bichemical and molecular methods, International Archives of Occupational and Environmental Health, 2017, 90, 3, s. 285-295
 • Stobnicka A., Gołofit-Szymczak, Wójcik-Fatla M.A., Zając V., Korczyńska-Smolec J., Górny R.L. : Prevalence of human parainfluenza viruses and noroviruses genomes on office fomites, Food and Environmental Virology, 2017, 1.12.2017 online
 • Stobnicka A., Górny R. L. : Wirusy jako szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy biurowej, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 4(547), s. 12-15
 • Stobnicka-Kupiec A., Górny R. L.: Pyły mąki – frakcja wdychalna. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego., Podstawy i Metody Pceny Środowiska Pracy (PIMOŚP), 2017, 3(93), s. 95-120
 • Stobnicka A., Górny R.L.: Exposure to flour dust in the occupational environment, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2015, Vol. 21, 3, s. 241-249
 • Stobnicka A., Górny R.L., Gołofit-Szymczak M.: Szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy personelu pokładowego w ruchu lotniczym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 11, s. 26-28
 • Stobnicka A., Górny R.L., Gołofit-Szymczak M., Cyprowski M., Ławniczek-Wałczyk A.: Szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy personelu odprawy biletowo-bagażowej w portach lotniczych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 3(522), s. 16-18
 • Cyprowski M., Ławniczek-Wałczyk A., Gołofit-Szymczak M., Stobnicka A., Górny R. L.: Markery mikrobiologicznego zanieczyszczenia środowiska pracy przy zagospodarowaniu odpadów komunalnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 4(511), s. 35-37
 • Cyprowski M., Ławniczek-Wałczyk A., Górny R.L.: Peptidoglycans in cutting fluids – a good indicator of bacterial contamination, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2014, 21, 2, s. 256-258
 • Gołofit-Szymczak M., Cyprowski M., Ławniczek-Wałczyk A., Stobnicka A., Górny R. L.: Zanieczyszczenia mikrobiologiczne w instalacjach klimatyzacyjnych budynków, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 4(511), s. 24-26
 • Górny R., Gołofit-Szymczak M., Stobnicka A.: Szkodliwe czynniki biologiczne w przedszkolach, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 2(509), s. 16-20
 • Górny R. L., Stobnicka A.: Szkodliwe czynniki biologiczne – ochrona zdrowia pracowników, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 4(511), s. 6-10
 • Ławniczek-Wałczyk A., Górny R. L., Gołofit-Szymczak M., Cyprowski M., Stobnicka A.: Zagrożenia biologiczne związane z produkcją zwierzęcą, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 4(511), s. 14-17
 • Frączek K., Górny R.L., Ropek D.: Bioaerosols of subterraneotheraphy chambers at salts mine health resort, online DOI: 10.1007/s10453-013-9298-y, Aerobiologia, 2013
 • Gołofit-Szymczak M., Ławniczek-Wałczyk A., Górny R.L.: Exposure of ventilation system cleaning workers to harmful microbiological agents, Medycyna Pracy, 2013, 64(5), s. 613-623
 • Gołofit-Szymczak M., Ławniczek-Wałczyk A., Górny R.L.: Ilościowa i jakościowa kontrola szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 2(75), s. 5-17
 • Gołofit-Szymczak M., Ławniczek-Wałczyk A., Górny R.L. : Bioaerozole w pomieszczeniach pracy - źródła i zagrożenia , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 3 (498) , s. 9-11
 • Lis D.O., Górny R.L.: Haemophilus influenzae as an airborne contamination in child day care centers, American Joural of Infection Control, 2013, 41, s. 438-442
 • Ławniczek-Wałczyk A., Górny R.L., Gołofit-Szymczak M., Niesler A., Wlazło A.: Occupational exposure to airborne microorganisms, endotoxins and β-glucans in poultry houses at different stages of the production cycle, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2013, 20, 2, s. 259-268
 • Cyprowski M. : Zanieczyszczenia mikrobiologiczne cieczy obróbkowych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 9 (492) , s. 16-19
 • Gołofit-Szymczak M., Jeżewska A., Ławniczek-Wałczyk A., Górny R.L.: Narażenie pracowników konserwujących instalacje wentylacyjne na szkodliwe czynniki biologiczne i chemiczne, Medycyna Pracy, 2012, 63, 6, s. 711-722
 • Górny R.L.: Microbial fragments as hidden indoor contaminants, Alergologia Immunologia, 2012, 9, 2-3, s. 135-138
 • Górny R.L., Ławniczek-Wałczyk A.: Effect of two aerosolization methods on the release of fungal propagules from a contaminated agar surface, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2012, 19, 2, s. 279-284
 • Ławniczek-Wałczyk A. , Gołofit-Szymczak M., Cyprowski M., Górny R.L. : Szkodliwe czynniki biologiczne w gabinetach stomatologicznych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 9 (492) , s. 20-23
 • Ławniczek-Wałczyk A., Gołofit-Szymczak M., Cyprowski M., Górny R.L. : Exposure to harmful microbiological agents during the handling of biomass for power production purposes, Medycyna Pracy, 2012, 63, 4, s. 395-407
 • Gołofit-Szymczak M., Ławniczek-Wałczyk A. : Biomasa jako źródło zagrożeń biologicznych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 12 (483) , s. 17-19
 • Kowalska J., Zapór L. : Ocena narażenia na czynniki biologiczne i chemiczne w małych zakładach gastronomicznych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 5 (476) , s. 12-15
 • Gołofit-Szymczak M., Dobrzyńska E.: O bezpiecznej pracy personelu sprzątającego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 2, s. 6
 • Gołofit-Szymczak M., Górny R.L. : Bacterial and Fungal Aerosols in Air-Conditioned Office Buildings in Warsaw, Poland - The Winter Season, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2010, 16, 4, s. 465–476
 • Niesler A., Górny R.L., Ławniczek-Wałczyk A., Gołofit-Szymczak M. i inni: Microbial contamination of storerooms at the Auschwitz-Birkenau Museum, Aerobiologia, 2010, (DOI 10.1007/s10453-
 • Bryzik A., Jurzak-Krzywonos H., Gemra M., Meres A., Anczyk E., Górny R., Guziejewska A., Lewandowska A.: Stres środowiskowy, Praca, Zdrowie, Bezpieczeństwo, 2009, 1 (211), s. 1-5
 • Gołofit-Szymczak M.: Wirus A(H1N1). Drogi zakażenia i profilaktyka, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 5, s. 2
 • Gołofit-Szymczak M., Zapór L.: Szkodliwe czynniki biologiczne w zakładach fryzjerskich, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 1 (448), s. 20-22
 • Górny R.L.: Aerozole biologiczne - rola normatywów higienicznych w ochronie środowiska i zdrowia., (W: V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych), ŁódŸź, 2009
 • Krakowiak E., Górny R.L., Cembrzynska J., Sąkol G., Boissier-Draghi M., Anczyk E.: Environmental exposure to airborne asbestos fibres in a highly urbanized city, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2009, 16, s. 121-128
 • Niesler A., Górny R.L., Solarz K., Złotkowska R., Kasznia-Kocot J., Łudzeń-Izbińska B., Ścigała G., Sąkol G.:: Stawonogi - Inwazje i ich ograniczanie: rozdział Der p1 allergen concentrations in Upper Silesia day care center, kindergartens and dwellings - preliminary results., Brak, Lublin, 2009
 • Frączek K., Grzyb J., Górny R.L., Wlazło A.: Badania aerozolu biologicznego w pomieszczeniach sanatorium naziemnego w Szczawnicy, Ekologia i Technika, 2008, 4 (95), s. 150-154
 • Górny R.L., Wlazło A., Niesler A., A. Ławniczek i inni: Effect of microwave radiation on viability and cytotoxicity of fungal spores growing on building materials, Proceedings of Indoor Air, 2008, paper ID: 528
 • Kapka L., Pawlas N., Olewińska E., Kozłowska A., Górny R.L.: Analiza właściwości cytotoksycznych pyłów zawieszonych pobranych w wybranych miejscowościach województwa śląskiego badanych z wykorzystaniem linii makrofagów mysich RAW264.7., Medycyna Środowiskowa, 2008, 11 (1), s. 19-26
 • Krakowiak, Cembrzyńska J., Sąkol G., Górny R.L.: Krakowiak, J. Cembrzyńska, G. Sąkol, R.L. Górny: Validation of new sampling strategy for respirable asbestos fibers in the air. Proceedings of Indoor Air, paper ID: 520., 2008
 • Krakowiak E., Cembrzyńska J., Sąkol G., Górny R.L.: Strategia pobierania próbek powietrza atmosferycznego w celu wyznaczenia stężenia respirabilnych włókien azbestu, Medycyna Środowiskowa, 2008, 11 (2), s. 23-30
 • Lis D.O., Mainelis G., Górny R.L.: Microbial air contamination in farmhouses - quantitative aspects, CLEAN - Soil, Air, Water, 2008, 36 (7), s. 551-555
 • Lis D.O., Pacha J.Z., Górny R.L.: Bacterial contamination of the air in farmhouses. Proceedings of Indoor Air paper ID: 509., 2008
 • Ławniczek A., Górny R.L., Wlazło A., Niesler A., Harkawy A., Lis D., Łudzeń-Izbińska B.: Zastosowanie mierników wolumetrycznych w monitoringu aerozoli biologicznych, Ekologia i Technika, 2008, 5A (96A), s. 90-94
 • Skowron J., Zapór L., Gołofit-Szymczak M.: Zasady ustalania normatywów higienicznych dla substancji chemicznych przyjęte w Polsce i w UE., Acta Toxicologica, 2008, 16, s. 13
 • Starek A., Szymczak W., Zapór L.: Hematological effects of four ethylene glycol monoalkyl ethers in short-term repeated exposure in rats., Arch. Toxicol, 2008, 82(2), s. 125-136
 • Wlazło A., Górny R.L., Złotkowska R., Ławniczek A., Łudzeń-Izbińska B., Harkawy A.S., Anczyk E.: Narażenie pracowników na wybrane szkodliwe czynniki biologiczne w bibliotekach województwa śląskiego, Medycyna Pracy, 2008, 59, s. 159-170
 • Wlazło A., Ławniczek A., Łudzeń-Izbińska B., Harkawy A., Anczyk E., Górny R.L.: Exposure to bioaerosols at libraries. Proceedings of Indoor Air , paper ID: 499., 2008
 • Zapór L., Gołofit-Szymczak M.: Czynniki biologiczne w środowisku pracy - ocena ryzyka zawodowego., Bezpieczeństwo pracy. Nauka i praktyka, 2008, 2 (437), s. 6-9
 • Gemra M., Meres A., Wróbel A., Anczyk E., Górny R.L.: Stres w środowisku pracy, Medycyna Środowiskowa, 2007, 10, s. 7-15
 • Gołofit-Szymczak M., Zapór L.: Czynniki mikrobiologiczne. Zespół chorego budynku. Ocena parametrów środowiska pracy, (Pod red.: E. Jankowska, M. Pośniak), CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Gołofit-Szymczak M., Zapór L.: Zagrożenia biologiczne w oczyszczalniach ścieków komunalnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 3 (426), s. 26-28
 • Górny R.L., Mainelis G., Wlazło A., Niesler A., Lis D.O., Marzec S., Siwińska E., Łudzeń-Izbińska B., Harkawy A., Kasznia-Kocot J.: Viability of fungal and actinomycetal spores after microwave radiation of building materials, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2007, 14, s. 313-324
 • Kasznia-Kocot J., Lis D.O., Kordys-Darmolińska B., Grzybowska-Chlebowczyk U., Woś H., Górny R.L.: Children"s allergic diseases and microbial contamination of indoor air - a case report, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2007, 14, s. 187-190
 • Starek A., Zapór L, Gołofit-Szymczak M.: Hematological effects of 2-methoxyethanol and 2-bytoxyethanol in short-term repeated exposure in rats., Toxicology Letters, 2007, s. 172,125
 • Zapór L., Starek A., Golofit-Szymczak M.: Porównanie ostrego hemolitycznego działania pięciu eterów glikolu etylenowego po podaniu podskórnym szczurom. XX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Brak, Katowice 25-28.09., 2007
 • Górny R.L.: Submikronowe cząstki grzybów i bakterii - nowe zagrożenie środowiska wnętrz, (W: Problemy Jakości Powietrza Wewnętrznego w Polsce. s. 25-40, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej (ISBN 83-901146-8-2)), Warszawa, 2006
 • Gołofit-Szymczak M.: Azotan 2-etyloheksylu. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2005, 4(46), s. 29-49
 • Gołofit-Szymczak M.: 4,4-Metylenodianilina. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2005, 2 (44), s. 131-161
 • Gołofit-Szymczak M.: 2-Etyloheksan-1-ol. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2005, 4 (46), s. 41-69
 • Gołofit-Szymczak M., Skowroń J.: Porównanie składu mikroflory powietrza pomieszczeń biurowych w budynku z systemami klimatyzacyjnymi z budynkiem bez klimatyzacji, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2005, 4, s. 407-412
 • Gołofit-Szymczak M., Skowroń J.: Zagrożenia mikrobiologiczne w środowisku pracy pomieszczeń biurowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 3 (404), s. 29-31
 • Górny R.L.: Submikronowe cząstki grzybów i bakterii - nowe zagrożenie środowiska wnętrz, Medycyna Środowiskowa, 2005, 8, s. 81-92
 • Górny R.L.: Skażenie środowiska pracy i bytowania w rolnictwie: rozdział Bioaerozol w mieszkaniach - charakterystyka i ocena narażenia, Wydawnictwo Instytutu Medycyny Wsi (ISBN 83-7090-093-3), Lublin, 2005, s. 311-324
 • Górny R.L.: Biohazards in the hospitals. Materiały zespołu roboczego Health and Safety in the Hospital Sector przy Advisory Committee on Safety and Health at Work Komisji Europejskiej, Brak, 2005
 • Górny R.L., Lis D.O., Wlazło A., Łudzeń-Izbińska B., Sokal J.A.: Increase of microbial air contamination in surgical drape and coat factory as a result of improper design of ventilation system. Proceedings of Indoor Air, 2005, 2, s. 1460-1463
 • Górny R.L., Wlazlo A., Krysinska-Traczyk E., Strzelczyk A.B., Lis D.O., Ludzeń-Izbińska B., Sokal J.A.: Microbial contamination of water-damaged storerooms at libraries, Proceedings of Indoor Air, 2005, 2, s. 1464-1468
 • Grinshpun S.A., Mainelis G., Trunov M., Górny R.L., Sivasubramani S.K., Adhikari A., Reponen T.: Collection of airborne spores by circular single-stage impactors with small jet-to-plate distance, Journal of Aerosol Science, 2005, 36, s. 575-591
 • Mainelis G., Górny R.L., Willeke K., Reponen T.: Rapid counting of liquid-borne microorganisms by light scattering spectrometry., Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2005, 12, s. 141-148
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

Pracownia Zagrożeń Biologicznych wykonuje ekspertyzy w zakresie oceny narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy i w środowisku pozazawodowym, korozji biologicznej i działań remediacyjnych w budynkach oraz oceny stanu instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych pod katem ich zanieczyszczenia aerozolami biologicznymi.
  

 

Koszt badań obejmujący ilościowa i jakościową analizę mikrobiologicznych zanieczyszczeń powietrza lub powierzchni zależy od liczby zamawianych próbek i wynosi:

- 800 zł (+VAT) w przypadku usługi obejmującej analizę do 10 próbek;

- 700 zł (+VAT) w przypadku usługi obejmującej analizę 10–25 próbek;

- 600 zł (+VAT) w przypadku usługi obejmującej analizę powyżej 25 próbek.

Próbki powietrza pobierane są zgodnie z Polską Normą PN-EN 13098: Powietrze na stanowiskach pracy - Wytyczne dotyczące pomiaru zawieszonych w powietrzu mikroorganizmów i endotoksyn. Zakres analizy mikrobiologicznej obejmuje oznaczenie ogólnej liczby bakterii, w tym promieniowców i bakterii Gram-ujemnych, oraz grzybów (poprzez podanie liczby jednostek tworzących kolonie) wraz z identyfikacją jakościową wyizolowanych drobnoustrojów (rodzaj/gatunek mikroorganizmów).

Wyniki badań są interpretowane w oparciu o polskie (opracowane przez Zespół Ekspertów ds. Czynników Biologicznych Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy) i światowe propozycje wartości dopuszczalnych stężeń szkodliwych czynników biologicznych. Zidentyfikowane drobnoustroje są klasyfikowane do grup zagrożenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki, Dz. U. Nr 81, poz. 716 ze zm.).

W ramach badań wykonywane są standardowo pomiary parametrów mikroklimatu, tj.: temperatury oraz wilgotności względnej powietrza.

 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Pracownia Zagrożeń Biologicznych
   Kierownik telefon e-mail
   prof. dr hab. n. med. Rafał Górny 22 623-46-77 ragor[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   mgr Aleksandra Bakal - Kijek albak[at]ciop.pl
   dr Marcin Cyprowski 22 623-46-92 macyp[at]ciop.pl
   dr Małgorzata Gołofit-Szymczak 22 623-46-82 magol[at]ciop.pl
   dr Anna Ławniczek-Wałczyk 22 623-46-92 anlaw[at]ciop.pl
   dr inż. Agata Stobnicka - Kupiec 22 623-46-82 agsto[at]ciop.pl
Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Badanie skuteczności metod czyszczenia i dezynfekcji instalacji klimatyzacyjnych w samochodowych środkach transportu
Kierownik projektu - dr Małgorzata Gołofit-Szymczak
Wykonawcy -
zobacz więcej
Badanie źródeł i dróg rozprzestrzeniania się szkodliwych czynników mikrobiologicznych w środowisku pracy z wykorzystaniem metod biochemicznych i profilowania genetycznego
Kierownik projektu - dr Anna Ławniczek-Wałczyk
Wykonawcy -
zobacz więcej
Opracowanie internetowej bazy wiedzy BioInfo wspomagającej prowadzenie oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na szkodliwe czynniki biologiczne
Kierownik projektu - dr Małgorzata Gołofit-Szymczak
Wykonawcy -
zobacz więcej

Pracownia Zagrożeń Biologicznych - Interesujące odnośniki