Pracownia Promieniowania Optycznego
 

Pracownia Promieniowania Optycznego - O Pracowni

Zakres działania pracowni:


 • tworzenie podstaw naukowych do optymalizacji warunków oświetleniowych na stanowiskach pracy,
 • ustalanie wymagań i kryteriów oceny oddziaływania promieniowania optycznego na człowieka,
 • opracowywanie metod pomiarów parametrów promieniowania optycznego,
 • badanie parametrów oświetlenia i promieniowania optycznego na stanowiskach pracy,
 • opracowanie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń i uciążliwości związanych z nadmiernym promieniowniem optycznym wystepującym w środowisku pracy,
 • uczestnictwo w pracach normalizacyjnych z zakresu promieniowania optycznego,
 • identyfikacja, badanie i ocena zagrożeń pochodzących od nielaserowego optycznego występujących na stanowiskach pracy,
 • prowadzenie szkoleń oraz wykładów na studiach podyplomowych.

Kierownik Pracowni
dr hab, inż. Agnieszka Wolska, prof. nadzw. CIOP-PIB
tel. 623 46 34, fax: 623 36 93
e-mail: agwol@ciop.pl

 • Pawlak A.: Ocena zagrożenia pracowników promieniowaniem nadfioletowym na wybranych stanowiskach pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2021, 5(596), s. 22-27
 • Wisełka M., Wolska A.: Czy promieniowanie optyczne pochodzące z urządzeń rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej może stanowić zagrożenie dla zdrowia?, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2021, 9(600), s. 12-16
 • Wolska A., Sawicki D., Tafil-Klawe M.: Visual and Non-Visual Effects of Light. Working Environment and Well-Being., CRC Press / Taylor & Francis Group, 2020
 • Pawlak A.: Potential harm to health from new generation light sources, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2020, 61(133), s. 152-159
 • Wisełka M., Wolska A.: Prezentacja aplikacji mobilnej do oceny narażenia na promieniowanie UV w otoczeniu spawania łukowego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2020, 8(587), s. 12-15
 • Wisełka M., Wolska A., Sawicki D.: Wyznaczanie rozkładów natężenia napromienienia promieniowaniem UV na komputerowym modelu 2D ciała człowieka, Przegląd Elektrotechniczny, 2020, 96(1), s. 129-133
 • Wolska A., Sawicki D. : Practical application of HDRI for discomfort glare assessment at indoor workpalces, Measurement, 2020, 151, s. 107179
 • Zalesińska M., Zabłocka J., Pawlak A. : Evaluation of the durability of selected LED lamps, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2020, 61(133), s. 23-28
 • Pawlak A.: Oświetlenie pomieszczeń biurowych z komputerami, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 8(575), s. 10-12
 • Pawlak A. : Sposób określania bezpieczeństwa fotobiologicznego elektrycznych promienników optycznych, IMPE (Informacja, o normach i przepisach elektrycznych), miesięcznik SEP, 2019, XXV, 242-243, s. 47-58
 • Pawlak A. : Spektroradiometryczna metoda oceny bezpieczeństwa fotobiologicznego źródeł emitujących promieniowanie optyczne, Przegląd Elektrotechniczny, 2019, 10, s. 219-224.
 • Price L. L. A., Udovičić L., Behrens T., van Drongelen A., Garde A.H., Hogenelst K., Jensen M.A., Khazova M., Nowak K., Rabstein S., Romanus E., Wolska A.: Linking the non-visual effects of light exposure with occupational health, International Journal of Epidemiology, 2019, vol. 48, 5 , s. 1393-1397
 • Rybczyński A., Wolska A., Wisełka M., Matusiak J., Pfeifer T.: Ignition of welding arc and UV actinic hazard evaluatin, Energies, 2019, vol. 12, 3, s. 512
 • Sawicki D. Wolska A.: Objective assessment of glare at outdoor workplaces, Building and Environment, 2019, vol. 149, s. 537-545
 • Sawicki D., Wolska A., Porsch T.: Glare assessment for research and development of measurement methods, Przegląd Elektrotechniczny, 2019, Vol. 95, 1 , s. 169-176
 • Wolska A., Sawicki D., Wisełka M.: Możliwości wykorzystania środowiska wirtualnego SEMI-CAVE w laboratorium CIOP-PIB, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 8(575), s. 6-9
 • Smagowska B., Pleban D., Sobolewski A., Pawlak A.: Warunki pracy w wybranych pomieszczeniach szpitala – wyniki badań pilotażowych hałasu, oświetlenia i mikroklimatu , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2018, 12(579), s. 17-21
 • Pawlak A.: Rodzaje oświetlenia awaryjnego i cele jego stosowania, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 9(552), s. 24-28
 • Pawlak A.: Przystosowanie oświetlenia elektrycznego środowiska pracy dla osób słabowidzących, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 2(521), s. 23-27
 • Pawlak A., Zaremba K.: Wpływ parametrów obliczeniowych na błędy symulacji oświetlenia pośredniego metodą Monte Carlo, Przegląd Elektrotechniczny, 2014, 90, 1 , s. 288-290
 • Pawlak A., Zaremba K.: Porównanie symulacji komputerowych i wyników pomiarowych modeli instalacji oświetlenia pośredniego, z diodami świecącymi LED, Przegląd Elektrotechniczny, 2014, 90, 3 , s. 260-262
 • Wolska A., Sawicki D.: Evaluation of discomfort glare in the 50+ eldery – experimental study, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 2014, 27(3), s. 444-459
 • Zużewicz K., Wolska A.: Wpływ charakterystyki widmowej światła sztucznego, na aktywność dobową i poziom senności pracowników zmianowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 12(522), s. 18-22
 • Pawlak A.: Zagrożenie światłem niebieskim na stanowiskach pracy w przemyśle , Przegląd Elektrotechniczny, 2013, 89, 8, s. 245-249
 • Pawlak A., Zaremba K.: A Monte-Carlo simulation of an indirect lighting installation using light emitting diodes (LEDs), Przegląd Elektrotechniczny, 2013, 89, 7, s. 215-217
 • Pawlak A., Zaremba K.: Symulacja komputerowa instalacji oświetlenia pośredniego z diodami elektroluminescenyjnymi, Przegląd Elektrotechniczny, 2013, 89, 8, s. 236-238
 • Pawlak A., Zaremba K.: Wpływ parametrów technicznych instalacji oświetlenia pośredniego z diodami elektroluminescencyjnymi (LED) na parametry oświetlenia, Przegląd Elektrotechniczny, 2013, 89, 9, s. 278-281
 • Sawicki D., Wolska A.: Algorithm of HDR image preparation for discomfort glare assessment, Przegląd Elektrotechniczny, 2013, 89, 2a, s. 87-90
 • Wolska A.: Glare as a specific risk factor in working conditions, Przegląd Elektrotechniczny, 2013, 89, 1a, s. 142-144
 • Wolska A.: Ocena narażenia zawodowego spawaczy na promieniowanie nadfioletowe i „światło niebieskie” podczas spawania metodą TIG I MMA na podstawie wyników pomiarów na stanowiskach pracy, Medycyna Pracy, 2013, 64(1), s. 69-82
 • Wolska A.: Occupational Exposure to Solar Ultraviolet Radiation of Polish Outdoor Workers: Risk Estimation Method and Criterion, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2013, Vol. 19, 1, s. 107-116
 • Wolska A., Najmiec A. : Ocena wdrożenia postanowień dyrektywy unijnej dotyczącej bhp na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 1 (496) , s. 16-19
 • Pawlak A.: Metoda oceny kategorii maszyn ze względu na emisję nielaserowego promieniowania optycznego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1, s. 17-32
 • Pawlak A.: Wyniki badań zmęczenia wzroku osób o umiarkowanym upośledzeniu widzenia w zależności od systemu oświetleniowego, Przegląd Elektrotechniczny, 2012, 88, 3a, s. 88-91
 • Pawlak A., Zaremba K.: Dokładność symulacji oświetlenia pośredniego z wykorzystaniem programów oświetleniowych, Przegląd Elektrotechniczny, 2012, 88, 4a, s. 120-122
 • Wolska A. : Jak zmienia się olśnienie przykre przy różnym położeniu oka obserwatora? , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 7 (490) , s. 22-26
 • Wolska A., Latała A., Pawlak A. : Bezpieczeństwo fotobiologiczne wybranych źródeł światła stosowanych do celów oświetleniowych, Przegląd Elektrotechniczny, 2012, 88, 6, s. 259-263
 • Owczarek G., Wolska A., Bartkowiak G. : Ocena skuteczności oraz dobór materiałów barierowych używanych do produkcji odzieży chroniącej przed promieniowaniem nadfioletowym , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 9 (480) , s. 18-21
 • Pawlak A. : System oświetlenia stanowisk pracy z komputerem dla osób niedowidzących , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 6 (477) , s. 11-14
 • Wolska A., Latała A. : Ocena ryzyka zawodowego związanego z ekspozycją na naturalne promieniowanie nadfioletowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 7-8 (478-479) , s. 12-16
 • Pawlak A. : Nowe wymagania w projekcie europejskiej normy oświetleniowej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 10 (469) , s. 22-25
 • Wolska A., Dźwiarek M. : Technicznie rzecz biorąc , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 5 (464) , s. 12-17
 • Wolska A., Gałecki Ł.: Narażenie zawodowe na naturalne promieniowanie nadfioletowe w Polsce - ocena szacunkowa , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 1 (460) , s. 14-17
 • Wolska A., Głogowski P.: Promieniowanie laserowe. Dokumentacja dopuszczalnych wartości natężenia czynnika fizycznego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 5-78
 • Pawlak A. : Przyszłość oświetlenia elektrycznego - poprawa efektywności energetycznej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 3 (450) , s. 18-21
 • Pawlak A., Zaremba K.: Praktyczne zastosowanie diod LED dużej mocy do oświetlenia miejscowego, Przegląd Elektrotechniczny, 2009, 11
 • Pawlak A. Zaremba K.: Model oprawy oświetlenia miejscowego dla osób słabo widzących, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 4
 • Wolska A., Najmiec A. : Wymagania bhp na stanowiskach komputerowych - potrzeba zmian , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 10 (457) , s. 18-21
 • Konieczny P., Wolska A., Świderski J., Zając A.: Simulation of Reflected and Scattered Laser Radiation for Designing Laser Shields, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2008, 14, 2, s. 133-147
 • Mieszkowska M., Bugajska J., Wolska A. : Praca z komputerem przenośnym - laptopy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 12 (447) , s. 8-10
 • Owczarek G., Wolska A. : Aspekty bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń laserowych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 11 (446) , s. 2-05
 • Wolska A., Stefański M. : Badanie cech użytkowych inteligentnych systemów sterowania oświetleniem , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 3 (438) , s. 13-17
 • Pawlak A.: Diody świecące jako źródła światła., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 12, s. 24-27
 • Pawlak A., Zaremba K.: Luminárias de iluminacao localizada com guias de luz planos., ELETRICIDADE MODERNA (Brazylia), 2007, ARANDA EDITORA ANO X, s. 40-44
 • Pawlak A., Zaremba K.: Zastosowanie diod LED dużej mocy do oświetlenia ogólnego., Nowa Elektrotechnika, 2007, 11, s. 16-19
 • Pawlak A., Zaremba K.: Wyniki pomiarów parametrów świetlnych modelu oprawy z diodami świecącymi (LED) dużej mocy, Przegląd Elektrotechniczny - Konferencje, 2007, 1, s. 43-46
 • Wolska A., Świderski J., Konieczny P. : Zagrożenie promieniowaniem laserowym odbitym - wpływ kąta ustawienia materiału obrabianego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 10 (433) , s. 18-21
 • Zaremba K, Pawlak A.: Lens for luminaires with high power LED diodes, Przegląd Elektrotechniczny, 2007, 5, s. 21-23
 • Zaremba K., Pawlak A.: Parameters of model luminaire with high power LED diodes, Przegląd Elektrotechniczny, 2007, 5, s. 50-52
 • Pawlak A.: Ocena narażenia na promieniowanie optyczne pochodzące od oświetlenia słonecznego na stanowiskach pracy biurowej., Proceedings of Electrotechnical Institute, 2006
 • Pawlak A.: Oświetlenie awaryjne - wymagania., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 6
 • Pawlak A.: Odpowiadamy na pytania czytelników dotyczące normy oświetleniowej PN-EN 12464-1:2004., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 9, s. 420
 • Pawlak A.: Zasady eksploatacji oświetlenia awaryjnego., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 7-8, s. 418-419
 • Konarska M., Wolska A., Widerszal-Bazyl M., Bugajska J., Roman-Liu D., Aarås A.: The effect of an ergonomic intervention on musculoskeletal, psychosocial, and visual strain of VDT data entry work: the Polish part of the international study, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2005, 11 (1), s. 65-76
 • Pawlak A.: Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach - nowa norma oświetleniowa., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 10, s. 6-10
 • Pawlak A.: Ograniczenie ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniem oświetleniem elektrycznym w Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Pakiet edukacyjny dla konsultantów BHP. Moduł 4 B, PARP, 2004
 • Pawlak A., Wolska A.: Oświetlenie elektryczne w Ocena ryzyka zawodowego. Podstawy metodyczne, wyd. III zaktualizowane, pod red. W. Zawieski., CIOP, Warszawa, 2004
 • Pawlak A., Zaremba K.: Sprzęganie fluorescencyjnego źródła światła z płytą wiatłowodzącą., Elektronika, 2004, 3, s. 22-23
 • Pawlak A., Zaremba K.: Influence of the fluorescent lamp radiation colour on attenuation of luminous flux in light guiding plates., SPIE - The International Society for Optical Engineering, USA, 2004
 • Pawlak A., Zaremba K.: Light intensity distribution of diffusive elements deposited onto the surface of light guiding plate., SPIE - The International Society for Optical Engineering, USA, 2004
 • Wolska A., Kosiński R., Pawlak A.: Istotne cechy użytkowe cyfrowego systemu sterowania oświetleniem wykorzystującego protokół DALI., Elektroinstalator, 2004, 3, s. 74-78
 • Wolska A., Kosiński R., Pawlak A.: Inteligentne systemy sterowania oświetleniem elektrycznym., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 11, s. 15-19
 • Wolska A., Pawlak A.: Nielaserowe promieniowanie optyczne w Ocena ryzyka zawodowego. Podstawy metodyczne, wyd. III zaktualizowane, pod red. W. Zawieski., CIOP, Warszawa, 2004
 • Marzec S., Kozłowski C., Wolska A.: Nielaserowe promieniowanie widzialne i podczerwone. Procedura pomiarowa., (W: Podstawy i metody oceny środowiska pracy 3(37)), CIOP-PIB, Warszawa, 2003
 • Marzec S., Kozłowski, Wolska A.: Nielaserowe promieniowanie nadfioletowe. Procedura pomiarowa., (W: Podstawy i metody oceny środowiska pracy, 3(37)), CIOP-PIB, Warszawa, 2003
 • Pawlak A.: Sprzęganie fluorescencyjnego źródła światła z płytą światłowodzącą, Wiadomosci Elektrotechniczne, 2003, 10, s. 440-441
 • Pawlak A.: Zastosowanie spektroradiometrycznej metody pomiarowej do oceny zagrożenia promieniowaniem optycznym, (W: VI Krajowe Sympozjum Kolorymetryczne "Barwa - wrażenie i pomiar"), GUM, Politechnika Białostocka, Polski Komitet Oświetleniowy SEP, Instytut Barwników i Produktów Organicznych, SpectroColor, 3M, Fundacja "Więcej Światła", Białystok - Białowieża, 2003
 • Pawlak A.: Charakterystyczne parametry współczesnych źródeł światła stosowanych w oświetleniu zewnętrznym, (W: Konferencja Naukowo-Techniczna "Elektroenergetyczne urządzenia rozdzielcze. Oświetlenie zewnętrzne"), SEP, Zakład Energetyczny Koszalin S.A., Philips Lighting, Przedsiębiorstwo Konstrukcji Innowacyjnych, Kołobrzeg, 2003
 • Pawlak A.: METHODS OF CALCULATION AND MEASUREMENT OF CRF FOR CHOSEN GROUPS OF MACHINES, 25 Międzynarodowa Sesja CIE, San Diego, USA, 2003
 • Pawlak A.: Płyty światłowodzące z elementami pryzmatycznymi, Wiadomosci Elektrotechniczne, 2003, 4, s. 281-284
 • Wolska A.: Nowe kryteria oceny zagrożenia nielaserowym promieniowaniem optycznym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 3, s. 21-24
 • Wolska A.: Lighting of VDT Workstands and users" visual discomfort - results of an experimental study, (W: Volume 3 of the Proceedings of HCI International 2003), Brak, Kreta, Grecja, 2003
 • Wolska A.: Inadequate lighting as an indirect factor in occupational accidents, (W: Proceedings of the IEA 2003 Congress of the International Ergonomics Association), Brak, Seoul, Korea, 2003
 • Wolska A.: Visual strain and lighting preferences of VDT users under different lighting systems, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2003, 4, vol.9
 • Wolska A.: Oświetlenie a wypadki przy pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 9, s. 13-15
 • Wolska A., Pawlak A.: Oświetlenie elektryczne i dzienne jako źródło potencjalnego zagrożenia promieniowaniem optycznym, (W: XII Krajowa Konferencja Oświetleniowa - TECHNIKA ŚWIETLNA 2003), Polski Komitet Oświetleniowy SEP, Fundacja "Więcej światła", Zakład Techniki Świetlnej, Warszawa, 2003
 • Wolska A., Pawlak A., Kosiński R.: Co użytkownik powinien wiedzieć o najnowszych systemach sterowania oświetleniem, (W: XII Krajowa Konferencja Oświetleniowa - TECHNIKA ŚWIETLNA 2003), Polski Komitet Oświetleniowy SEP, Fundacja "Więcej światła", Zakład Techniki Świetlnej, Warszawa, 2003
 • Pawlak A.: Wybrane problemy obliczeń świetlnych opraw oświetlenia miejscowego ze świetlówką kołową, Wiadomosci Elektrotechniczne, 2002, 12
 • Wolska A.: Visual fatigue and preferences of VDT users under different lighting systems, (W: Proceedings of the 6th International Scientific Conference on Work With Display Units WWDU 2002 - World Wide Work), Brak, Berchtesgaden, Niemcy, 2002
 • Wolska A., Pawlak A.: Ocena zagrożenia promieniowaniem nadfioletowym na wybranych stanowiskach pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 12
 • Kozłowski C.: Nielaserowe promieniowanie nadfioletowe i podczewone, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane), CIOP, Warszawa, 2001
 • Kozłowski C.: Promieniowanie laserowe, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane), CIOP, Warszawa, 2001
 • Pawlak A.: W świetle czy w ciemności?, Światło, 2001, 3
 • Pawlak A., Zaremba K.: Projektowanie obrotowo-symetrycznych opraw oświetlenia miejscowego, Przegląd Elektrotechniczny, 2001, 9
 • Pawlak A., Zaremba K.: Reflector Luminaire with high power light-emitting diodes for general lighting., Applied Optics, 2001, vol. 47 / 3, s. 467-473
 • Wolska A.: Wybór systemu oświetleniowego na stanowiskach z komputerami a cechy użytkownika, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 7-8
 • Wolska A.: Human aspects of lighting in working interiors, (W: International Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors. vol.II), (Pod red.: W. Karwowski), Brak, 2001
 • Wolska A.: Wybór systemu oświetleniowego na stanowiskach z komputerami, a cechy użytkowników, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 7-8
 • Wolska A.: Lighting equipment, (W: International Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors, vol.II), (Pod red.: W. Karwowski), Brak, 2001
 • Wolska A.: Preferencje rodzaju oświetlenia dla stanowisk z monitorami ciekłokrystalicznymi, Przegląd elektrotechniczny, 2001, 7-8
 • Wolska A., Bugajska J., Najmiec A.: A Checklist as a Method for Assessing Conditions of Work with Computers - Implementation of Directive 270/90/EEC in Poland, (W: Proceedings of the 9th International Conference on Human - Computer Interaction - HCI International 2001), Brak, New Orleans, Louisiana, USA, 2001
 • Wolska A., Pawlak A.: Oświetlenie elektryczne, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane), CIOP, Warszawa, 2001
 • Wolska A., Pawlak A.: Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy. Wyd. 3 poprawione, (W: Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy, t. 12), Brak, Warszawa, 2001
 • Wolska A.: System oświetlenia na stanowiskach pracy z komputerem a zmęczenie wzroku, (W: Technika Świetlna"2000), Brak, Warszawa, 2000
 • Wolska, A. Bugajska J., Drygała M., Najmiec A., Grabarczyk Z., Augustyńska D.: Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowiskach z komputerami. Poradnik pracodawcy., CIOP, Warszawa, 2000
 • Wolska A., Śwituła M.: Luminance of the surround and visual fatigue of VDT operators, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 1999, 4, vol.5

Pracownia Promieniowania Optycznego - Oferta

BADANIA

1. Ekspertyzy oświetleniowe pomieszczeń i stanowisk pracy w zakresie oświetlenia elektrycznego i dziennego
2. Pomiary natężenia oświetlenia i jego równomierności w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy wykonywane według procedury badawczej włączonej do krajowego systemu badań i certyfikacji
3.  Ocena ryzyka zawodowego związanego z podstawowymi parametrami oświetlenia elektrycznego
4. Pomiary poziomu ekspozycji na nielaserowe promieniowanie optyczne (UV, VIS, IR) na stanowiskach pracy dla potrzeb oceny zagrożenia zdrowia
5. Pomiary promieniowania laserowego odbitego lub rozproszonego na stanowiskach pracy dla potrzeb oceny zagrożenia zdrowia , prowadzone według procedury badawczej włączonej do krajowego systemu badań i certyfikacji
6. Ocena ryzyka zawodowego związanego z ekspozycją na promieniowanie optyczne (nielaserowe i laserowe)
7. Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy wyposażonych w medyczne urządzenia laserowe
8. Ocena kategorii emisji maszyn ze względu na nielaserowe promieniowanie optyczne
9. Pomiary ekspozycji zawodowej na naturalne promieniowanie nadfioletowe
10. Ocena ryzyka zawodowego związanego z naturalnym promieniowanie nadfioletowym na zewnętrznych stanowiskach pracy

SZKOLENIA:

1. Specjalistyczne szkolenie dotyczące oświetlenia pomieszczeń i stanowisk pracy w zakresie:

• Podstaw techniki oświetlenia
• Podstaw psychofizjologii widzenia
• Wymagań wynikających z norm dotyczących oświetlenia
• Zasad doboru oświetlenia do rodzaju wykonywanej pracy
• Cech charakterystycznych elektrycznych źródeł światła i opraw oświetleniowych
• Oświetlenia awaryjnego
• Pomiarów parametrów oświetlenia elektrycznego i dziennego
Kurs szkoleniowy trwa 3 dni i oprócz wykładów obejmuje praktyczne ćwiczenia obliczeniowe i pomiarowe oświetlenia elektrycznego podstawowego i awaryjnego. Na zamówienie grupowe możemy zorganizować szkolenie w dowolnie wybranym zakresie z dziedziny techniki świetlnej

2. 1. Specjalistyczne szkolenie dotyczące pomiarów nielaserowego promieniowania optycznego na stanowiskach pracy zakresie:

• Podstawowych pojęć i definicji parametrów służących do oceny zagrożenia promieniowaniem optycznym
• Charakterystyki promieniowania optycznego (zakresy, oddziaływanie biologiczne na organizm człowieka poszczególnych jego zakresów)
• Kryteriów oceny zagrożenia promieniowaniem optycznym (UV, VIS, IR)
• Stanu prawnego w zakresie maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji i oceny ryzyka zawodowego pracowników narażonych na sztuczne promieniowanie optyczne (omówienie rozporządzeń MPiPS)
• Norm technicznych związanych z pomiarem parametrów promieniowania optycznego
• Sposobu wykonywania pomiarów parametrów promieniowania optycznego (spektroradiometryczny, radiometryczny)
Kurs szkoleniowy trwa 2 dni i oprócz wykładów obejmuje praktyczne ćwiczenia pomiarowe i obliczeniowe w tym: (wyznaczanie wartości MDE i poziomów ekspozycji).

 
 • Pracownia Promieniowania Optycznego
   telefon e-mail
   dr inż. Jacek Kubica 22 623 46 34 jakub[at]ciop.pl
   Marta Łowcewicz 22 623-32-26 malow@ciop.pl
   mgr inż. Andrzej Pawlak 22 623-46-75 anpaw[at]ciop.pl
   mgr inż. Mariusz Wisełka 22 623-46-60 marwi[at]ciop.pl
Opracowanie narzędzia komputerowego do obliczania poziomu potencjalnego narażenia pracowników na rozproszone promieniowanie nadfioletowe w procesach spawania elektrycznego
Kierownik projektu - dr hab. inż. Agnieszka Wolska, prof. CIOP-PIB
Wykonawcy -
zobacz więcej
Opracowanie metody dostosowania oświetlenia miejsc pracy zmianowej do chronotypu pracownika z uwzględnieniem dobowej zdolności do pracy
Kierownik projektu - dr hab. inż. Agnieszka Wolska
Wykonawcy -
zobacz więcej
Opracowanie metody wieloźródłowej projekcji scen świetlnych i obrazów 2D jako narzędzia do tworzenia środowiska semi-cave wykorzystywanego w badaniach psychofizjologii widzenia
Kierownik projektu - dr hab. inż. Agnieszka Wolska
Wykonawcy -
zobacz więcej