Informacyjna KAMPANIA społeczna 2016 - ZDROWIE PRACOWNIKÓW ZYSKIEM FIRMY

 

 
CELE KAMPANII

 

Celem kampanii jest:

 

 1. Budowanie i rozwijanie partnerskiej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w obszarze ochrony zdrowia pracujących poprzez wymianę dobrych praktyk,
 2. Upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia człowieka w środowisku pracy
 3. Podnoszenie świadomości pracowników i pracodawców z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia człowieka w środowisku pracy.

 

 

Przykładowe formy realizacji celów kampanii:

 

 1. organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych służących budowaniu i rozwijaniu partnerskiej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w obszarze ochrony zdrowia pracujących poprzez wymianę dobrych praktyk,
 2. upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania się,
 3. organizowanie warsztatów uczących radzeniu sobie ze stresem,
 4. zapewnienie wsparcia psychologicznego dla wszystkich pracowników,
 5. umożliwienie elastycznego czasu pracy, pracy w domu,
 6. zapewnienie dostępu do obiektów sportowych i zachęcanie do ćwiczeń,
 1. organizowanie dla pracowników programów motywujących do zaprzestania palenia papierosów,
 1. organizowanie kursów sportowych czy konsultacji ze specjalistami,
 2. organizowanie okresowych badań ciśnienia krwi czy poziomu cholesterolu.

 

Przedsięwzięcia edukacyjne, informacyjne i promocyjne organizowane w ramach kampanii mogą także wpisywać się w tematykę światowych i międzynarodowych Dni związanych ze zdrowiem człowieka (np. Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem, Światowego Dnia Zdrowia czy Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej). Szczegółowe informacje na temat tematyki kampanii oraz jej poszczególnych przedsięwzięć znajdują się na stronie www.ciop.pl/zdrowa-praca.

 

 
Aktualności KAMPANII 2016

 

   
11 minut i kilkanaście sekund dla zdrowego kręgosłupa, czyli jak zmniejszyć dolegliwości mięśniowo-szkieletowe i poprawić zdolności do pracy

 

zobacz...