Informacyjna KAMPANIA społeczna 2016 - ZDROWIE PRACOWNIKÓW ZYSKIEM FIRMY

 

 
Seminarium pt. „Ochrona zdrowia w pracy”

 

W dniach 17-18.06.2016 r. OSPSBHP O/Gdańsk zorganizował seminarium w Hotelu „Victoria” w Bolszewie, którego tematem była Ochrona zdrowia w pracy”. Seminarium zorganizowano w ramach Kampanii społecznej na rzecz promocji zdrowia pracujących pn. „Zdrowie pracowników zyskiem firmy”.

 

Na wstępie Marek Nościusz Prezes oddziału powitał Gości oraz wszystkich uczestników szkolenia. Prelegentami na szkoleniu byli: Mariusz Butowski przedstawiciel sieci ekspertów CIOP-PIB, Inspektor Pracy Piotr Gronczewski, lek. med. pracy Dorota Całus-Kania, Marek Nościusz oraz przedstawiciele 3M Poland.

 

Jako pierwszy głos zabrał Pan Mariusz Butowski zapoznając uczestników seminarium z założeniami Kampanii CIOP - PIB „Zdrowie pracowników zyskiem firmy”. Następnie z prelekcją wystąpił Inspektor Pracy Pan Piotr Gronczewski, który w swoim wykładzie  omówił prewencyjną działalność PIP w zakresie przeciwdziałania wypadkom przy pracy i powstawaniu chorób zawodowych. Przedstawił także przyczyny śmiertelnych wypadków przy pracy związanych z wycinką drzew w lesie,  gdzie pracownik znalazł się w strefie upadku ściętego drzewa oraz przysypanie ziemią pracownika pracującego  w wykopie o głębokości 2,5m. Jako trzecia wystąpiła  Pani Dorota Całus-Kania Lekarz Medycyny Pracy w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Gdańsku. W swoim wystąpieniu zatytułowanym „Choroby zawodowe w środowisku pracy – identyfikacja i praktyka” w szczegółowy sposób przedstawiła proces stwierdzania choroby zawodowej u pracownika. Kolejny prelegent Marek Nościusz, zaprezentował dobre praktyki bhp stosowane w firmie Mostostal Pomorze S.A. w szczególności związane ze zgłaszaniem przez pracowników  zdarzeń i zagrożeń wypadkowych.

 

Na zakończenie wykład z ćwiczeniami przeprowadzili przedstawiciele 3M Poland prezentując najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie ochrony indywidualnej, w szczególności dotyczące ochrony przed hałasem, ochrony głowy, twarzy i oczu. Przerwy pomiędzy wykładami poświęcono na wymianę zdań i dyskusje przy słodkim poczęstunku i szerokim wyborze napojów.

 

 

 
Aktualności KAMPANII 2016

 

   
11 minut i kilkanaście sekund dla zdrowego kręgosłupa, czyli jak zmniejszyć dolegliwości mięśniowo-szkieletowe i poprawić zdolności do pracy

 

zobacz...