Informacyjna KAMPANIA społeczna 2016 - ZDROWIE PRACOWNIKÓW ZYSKIEM FIRMY

 

 
Działania Ośrodka Pomiarów i Automatyki Przemysłu Węglowego SA

 

 1. „Identyfikowanie i minimalizowanie stresu zawodowego wśród pracowników spółki”.
  1. Zebranie od pracowników informacji (z wykorzystaniem anonimowych ankiet) na temat tego co stanowi dla nich źródło stresu zawodowego,
  2. Na podstawie zebranych informacji identyfikacja najważniejszych przyczyn powstawania stresu wśród pracowników spółki,
  3. Zaplanowanie i podjęcie działań korygujących i zapobiegawczych w celu minimalizowania skutków stresu wśród pracowników spółki, 
  4. Zorganizowanie szkolenia/warsztatów dotyczących radzenia sobie ze stresem. W celu zwiększenia skali oddziaływania szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie firmy.

  Planowany okres realizacji całego zadania VI – XI 2016r

 2. „Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego sposobu życia i wpływu używek na organizm ludzki” – poprzez zorganizowanie szkolenia dla pracowników.

  Planowany okres realizacji zadania X 2016r
 
Aktualności KAMPANII 2016

 

   
11 minut i kilkanaście sekund dla zdrowego kręgosłupa, czyli jak zmniejszyć dolegliwości mięśniowo-szkieletowe i poprawić zdolności do pracy

 

zobacz...