Centrum TECH-SAFE-BIO

 

 

 
Cele PROJEKTU

 

CEL  PROJEKTU

 

 

Cel projektu Tech-Safe-Bio

 

  • budowa infrastruktury i wyposażenie w nowoczesną aparaturę badawczą laboratoriów CIOP-PIB
  • prowadzenie wysokiej jakości zaawansowanych badań naukowych w ramach priorytetowych grup tematycznych, tj. Info, Tech i Bio, zgodnych z krajowymi i międzynarodowymi strategicznymi programami badawczymi.