Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
SŁUŻBA ZDROWIA
Szpital 1 (duży) - patomorfologia
Starszy technik analityki
Przykład 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Szpital - patomorfologia

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Pomiary przeprowadzone w czasie normalnego trybu pracy w pracowni pobierania wycinków na wydziale patomorfologii. Pracownik wykonuje takie czynności jak: zlewanie formaliny z pobranych wycinków, wkładanie wycinków do procesora tkankowego, pobieranie wycinków z materiału biologicznego. Czas narażenia 6 godz. 35 min.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pracownik w czasie wykonywania czynności narażony jest na formaldehyd

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2016

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

formaldehyd

0,50

1,00

0,49

0,53

-

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Ryzyko duże

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Wentylacja mechaniczna

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.