Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
MEBLOWY
Zakład produkcyjny XIII, mały
Stanowisko podawania na wielopiłę
Przyklad 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Przedsiębiorstwo produkujące meble biurowe i mieszkaniowe

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Maszynowa obróbka drewna, ręczne prace transportowe, porządkowanie stanowiska pracy

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pyły drewna twardego (brzoza)

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2015

WYNIKI POMIARÓW:

 

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Numer przykładu

NDS

NDS

 

Pyły drewna twardego (brzoza)

2,0

1,67

1

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Ryzyko duże - proces z emisją czynnika rakotwórczego

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Wentylacja mechaniczna wyciągowa

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.