Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
GUMOWY
Produkcja opon - laboratorium badawcze
Laborant
Przyklad 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Duży

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Wykonywanie analiz chemicznych. Prace organizacyjne, porządkowe i przygotowawcze na stanowisku pracy.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Kwas octowy, aceton, formaldehyd, kwas solny, amoniak, jod

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2012

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

Kwas octowy

15

30

<0,23

nw

0,92

Aceton

600

1800

<0,23

nw

Formaldehyd

0,5

1

0,01

nw

Kwas solny

5

10

<0,21

nw

Amoniak

14

28

<1,15

nw

Jod

0,5

1

<0,38

nw

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Narażenie inhalacyjne

Ryzyko średnie

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Wentylacja wyciągowa ogólna + wyciągowa miejscowa dolna + wyciągowa miejscowa górna + klimatyzacja

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE:

Doskonałe warunki bezpieczeństwa na badanym stanowisku pracy.


Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.