Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
BUDOWNICTWO
Zakład produkcyjny, mały
Glazurnik - przycinanie i układanie gresu
Przykład - nr 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Zakład reprezentuje grupę małych przedsiębiorstw budowlanych

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Przycinanie i układanie gresu na podłodze balkonu.

Pomiar prowadzono na XIV piętrze budynku.

Pracowały 2 osoby z licznymi przerwami.

Źródłami czynników chemicznych są materiały budowlane, głównie kleje.

Stężenia pyłów na stanowisku pracy glazurnika - przycinanie i układanie gresu były przede wszystkim zdeterminowane stężeniami pyłów występującymi w powietrzu atmosferycznym, natomiast ich wartości były uzależnione od stężeń pyłów emitowanych na innych stanowiskach pracy zlokalizowanych na budowie.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pracownik podczas wykonywania czynności jest narażony na czynniki chemiczne i pyły

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2003

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

NDS

NDS

Toluen

100

0,024

 

 

 

0,002

 

Oktan

1000

0,024

Etylobenzen

200

0,099

m-,p-Ksyleny

100

0,044

o-Ksylen

100

0,013

Kumen

100

0,018

Propylobenzen

-

0,028

3-Etylotoluen

100

0,041

Mezytylen

100

0,0084

2-Etylotoluen

100

0,058

1,2,4-Trimetylobenzen

100

0,011

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA: -
STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Pracownicy nie stosowali ochron indywidualnych

DOBRA PRAKTYKA:

Brak

UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.