Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
MEBLOWY
Zakład produkcyjny II, mały
Operator
Przykład - nr 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Zakład reprezentuje grupę małych przedsiębiorstw meblarskich. Jest przedsiębiorstwem, w którym wytwarzane są płyty MMF

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Podczas produkcji tych płyt klej poliuretanowy PRODEX natryskiwany jest na dwie blachy pomiędzy które jest wprowadzany blok maty z włókna szklanego. Pracownicy obsługujący linię produkcyjną wyposażeni byli w sprzęt ochrony dróg oddechowych

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pracownik podczas wykonywania czynności jest narażony na klej poliuretanowy PRODEX

 Próbka pobrana w pobliżu strefy oddychania operatora linii produkcji płyty MMF

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2008

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 

 NDS

NDSP

 NDS

NDSP

metylenobis(fenyloizocyjanian)

0,05

0,2

0,076

14,67

 

 

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Narażenie inhalacyjne

Ryzyko duże

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

W hali była wentylacja grawitacyjna oraz wyciągi miejscowe. Pracownicy obsługujący linię produkcyjną wyposażeni byli w sprzęt ochrony dróg oddechowych

DOBRA PRAKTYKA:

Brak

UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.