Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
USŁUGI
Zakład fryzjersko-kosmetyczny 5
Kosmetyczka
Przykład - nr 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Zakład fryzjerski i kosmetyczny zatrudniający 3 fryzjerów i 1 kosmetyczkę 

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Wykonywane czynności to m.in. przedłużanie paznokci metodą żelową, pedicure, manicure i drobne zabiegi kosmetyczne typu henna, wosk.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Kontakt z substancjami chemicznymi występuje przy czynnościach związanych z przygotowaniem paznokci do malowania oraz nakładaniem masy akrylowej lub żelowej na paznokcie, dlatego pomiary wykonywano dla lotnych związków organicznych (LZO), aldehydów i ketonów, acetonu, octanu etylu i izobutylu, alkoholu izopropylowego

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2010

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

Aceton

600

 

0,08

 

0,12

Octan etylu

200

 

nw

 

Octan izobutylu

200

 

nw

 

Propanol-2-ol

900

 

nw

 

Formaldehyd

0,5

 

0,012

 

Acetaldehyd

5

 

nw

 

Akroleina

0,05

 

0,005

 

Toluen

100

 

nw

 

Octan butylu

200

 

nw

 

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Narażenie inhalacyjne, Ryzyko małe

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Rękawiczki ochronne

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.