Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
USŁUGI
Zakład fryzjersko-kosmetyczny 4
Kosmetyczka
Przykład - nr 2

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Zakład fryzjerski i kosmetyczny zatrudniający 3 fryzjerów, 2 kosmetyczkii manikiurzystki

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Wykonywane czynności to m.in. przedłużanie paznokci metodą żelową, pedicure, manicure i zabiegi kosmetyczne zabiegi pielęgnujące i oczyszczające, henna, wosk.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Kontakt z substancjami chemicznymi występuje przy czynnościach związanych z przygotowaniem paznokci do malowania oraz nakładaniem masy akrylowej lub żelowej na paznokcie, dlatego pomiary wykonywano dla lotnych związków organicznych (LZO), aldehydów i ketonów, acetonu, octanu etylu i izobutylu, alkoholu izopropylowego

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2010

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

Aceton

600

 

0,2

 

0,16

Octan etylu

200

 

15,69

 

Octan izobutylu

200

 

nw

 

Propanol-2-ol

900

 

20

 

Formaldehyd

0,5

 

0,02

 

Acetaldehyd

5

 

nw

 

Akroleina

0,05

 

nw

 

Toluen

100

 

0,789

 

Octan butylu

200

 

2,58

 

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Narażenie inhalacyjne, Ryzyko małe

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Rękawiczki ochronne, fartuch

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.