Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
METALOWY
Produkcja wyrobów metalowych
Spawacz
Przykład - nr 2

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Średniej wielkości zakład produkujący wyroby metalowe

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Obsługa automatu spawalniczego podwójnego podczas spawania. Pozostały czas: prace organizacyjne, porządkowe i przygotowawcze.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Ditlenek azotu, Tlenek węgla, Tlenek azotu, Tlenki żelaza, Mangan, Miedź

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2012

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

Ditlenek azotu

0,7

1,5

-

0,6/0,8

0,69

Tlenek węgla

23

117

-

<1,2/<1,2

Tlenek azotu

3,5

7

0,02

0,5/0,4

Tlenki żelaza w przeliczeniu na Fe - dymy

5

10

<0,5

0,9/0,9

Mangan i jego związki w przeliczeniu na Mn

0,3

-

<0,1

-

Miedź i jej związki nieorganiczne

0,2

-

<0,05

-

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Narażenie inhalacyjne, Ryzyko średnie

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Wentylacja naturalna + wentylacja grawitacyjna + wentylacja ogólna

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.